The Message

Psalm 150

11-6 Hallelujah!
Praise God in his holy house of worship,
    praise him under the open skies;
Praise him for his acts of power,
    praise him for his magnificent greatness;
Praise with a blast on the trumpet,
    praise by strumming soft strings;
Praise him with castanets and dance,
    praise him with banjo and flute;
Praise him with cymbals and a big bass drum,
    praise him with fiddles and mandolin.
Let every living, breathing creature praise God!
    Hallelujah!

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 150

Afsluttende lovsang

1Halleluja!
Pris Gud i hans helligdom,
    pris ham i hans himmelske bolig.
Pris ham for hans underfulde handlinger,
    pris ham for hans overvældende magt.
Pris ham med det kraftige vædderhorn,
    pris ham med harpe og lyre.
Pris ham med tamburiner og dans,
    pris ham med strengeinstrumenter og fløjte.
Pris ham med kraftige cymbler,
    som får det hele til at runge.
Alt, hvad der er liv i, skal prise Herren.
Halleluja!