The Message

Psalm 15

A David Psalm

1God, who gets invited
    to dinner at your place?
How do we get on your guest list?

“Walk straight,
    act right,
        tell the truth.

3-4 “Don’t hurt your friend,
    don’t blame your neighbor;
        despise the despicable.

“Keep your word even when it costs you,
    make an honest living,
        never take a bribe.

“You’ll never get
blacklisted
if you live like this.”

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 15

Psalmul 15

Un psalm al lui David

Doamne, cine poate sălăşlui în cortul Tău?
    Cine poate locui pe muntele Tău cel sfânt?

Cel ce umblă în integritate;
    cel ce face dreptate;
cel ce spune adevărul din inimă
    şi nu bârfeşte cu limba lui;
cel ce nu-i face rău prietenului său
    şi nu aruncă insulte asupra semenului său;
cel ce dispreţuieşte pe cel vrednic de dispreţ,
    dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul;
cel ce nu-şi ia vorba înapoi
    chiar dacă a jurat spre paguba lui;
cel ce nu-şi dă argintul cu dobândă
    şi nici nu acceptă daruri ca să-l nedreptăţească pe cel nevinovat.

Cel ce face aşa
    nu se va clătina niciodată!