The Message

Psalm 149

11-4 Hallelujah!
Sing to God a brand-new song,
    praise him in the company of all who love him.
Let all Israel celebrate their Sovereign Creator,
    Zion’s children exult in their King.
Let them praise his name in dance;
    strike up the band and make great music!
And why? Because God delights in his people,
    festoons plain folk with salvation garlands!

5-9 Let true lovers break out in praise,
    sing out from wherever they’re sitting,
Shout the high praises of God,
    brandish their swords in the wild sword-dance—
A portent of vengeance on the God-defying nations,
    a signal that punishment’s coming,
Their kings chained and hauled off to jail,
    their leaders behind bars for good,
The judgment on them carried out to the letter
    —and all who love God in the seat of honor!
Hallelujah!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 149

Psalmul 149

Lăudaţi-L pe Domnul!

Cântaţi Domnului un cântec nou;
    cântaţi lauda Lui în adunarea credincioşilor!

Să se bucure Israel de Făcătorul lui
    şi să se înveselească fiii Sionului de Împăratul lor!
Să-I laude Numele prin dansuri
    şi să-I cânte cu tamburine şi cu lira!
Căci Domnul Îşi găseşte plăcerea în poporul Său;
    El îi încununează pe cei smeriţi cu izbăvire.
Să salte de veselie credincioşii îmbrăcaţi în slavă!
    Să strige de bucurie în aşternuturile lor!

Fie ca proslăvirea lui Dumnezeu să fie în gura lor
    şi sabia cu două tăişuri în mâna lor,
ca să se răzbune pe neamuri,
    să pedepsească popoarele,
să le lege regii cu lanţuri
    şi nobilii cu obezi de fier,
şi să împlinească astfel judecata scrisă.
    Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Săi!

Lăudaţi-L pe Domnul!