The Message

Psalm 149

11-4 Hallelujah!
Sing to God a brand-new song,
    praise him in the company of all who love him.
Let all Israel celebrate their Sovereign Creator,
    Zion’s children exult in their King.
Let them praise his name in dance;
    strike up the band and make great music!
And why? Because God delights in his people,
    festoons plain folk with salvation garlands!

5-9 Let true lovers break out in praise,
    sing out from wherever they’re sitting,
Shout the high praises of God,
    brandish their swords in the wild sword-dance—
A portent of vengeance on the God-defying nations,
    a signal that punishment’s coming,
Their kings chained and hauled off to jail,
    their leaders behind bars for good,
The judgment on them carried out to the letter
    —and all who love God in the seat of honor!
Hallelujah!

Het Boek

Psalmen 149

1Prijs de Here!
Zing een nieuw lied voor de Here,
prijs Hem in de samenkomsten van de getrouwen.
Laat Israël blij zijn als het aan zijn maker denkt.
Laten alle inwoners van Jeruzalem jubelen over hun Koning.
In een reidans kunnen zij zijn naam prijzen.
Met tamboerijn en citer psalmen voor Hem zingen.
Want de Here houdt van zijn volk.
Hij bemoedigt en bevestigt de mensen
die zich aan Hem onderwerpen.
Laten de gelovigen Hem eren
en voor Hem jubelen.
Zelfs als zij in bed liggen,
juichen zij nog over hun God.
In hun mond zijn de lofprijzingen voor God.
In hun hand hebben zij een tweesnijdend zwaard.
Daarmee kunnen zij wraak nemen op de vreemde volken
en ongelovige volken afstraffen.
Hun koningen zullen zij geboeid gevangennemen
en de leiders in ijzeren boeien slaan.
Zo wordt het vonnis dat God voorheen voorspelde,
aan hen voltrokken.
Dat is de eer voor hen die God trouw bleven.
Prijs de Here!