The Message

Psalm 148

11-5 Hallelujah!
Praise God from heaven,
    praise him from the mountaintops;
Praise him, all you his angels,
    praise him, all you his warriors,
Praise him, sun and moon,
    praise him, you morning stars;
Praise him, high heaven,
    praise him, heavenly rain clouds;
Praise, oh let them praise the name of God
    he spoke the word, and there they were!

He set them in place
    from all time to eternity;
He gave his orders,
    and that’s it!

7-12 Praise God from earth,
    you sea dragons, you fathomless ocean deeps;
Fire and hail, snow and ice,
    hurricanes obeying his orders;
Mountains and all hills,
    apple orchards and cedar forests;
Wild beasts and herds of cattle,
    snakes, and birds in flight;
Earth’s kings and all races,
    leaders and important people,
Robust men and women in their prime,
    and yes, graybeards and little children.

13-14 Let them praise the name of God
    it’s the only Name worth praising.
His radiance exceeds anything in earth and sky;
    he’s built a monument—his very own people!

Praise from all who love God!
    Israel’s children, intimate friends of God.
Hallelujah!

Het Boek

Psalmen 148

1Prijs de Here!
Geef eer aan de Here in de hemel,
prijs zijn naam die hoog verheven is.
Prijs Hem, engelen!
Prijs Hem, hemelse legers!
Prijs Hem, zon en maan!
Prijs Hem, alle sterren,
die zoveel licht geven!
Prijs Hem, alle hemelen
en al het water dat de hemel omspant!
Laat alles de naam van de Here prijzen!
Want op zijn bevel werd alles gemaakt.
Hij heeft alles vastgesteld voor altijd.
Hij gaf aan alles een wetmatigheid,
die geen ervan overtreedt.
Prijs de Here op aarde!
Prijs Hem, alle grote dieren in de zee
en alle diepe zeebodems!
Prijs Hem, vuur en hagel,
sneeuw en mist,
en ook u, stormen, die zijn woord uitvoeren!
Prijs Hem, bergen en heuvels,
boomgaarden en cederbomen!
10 Prijs Hem, wilde dieren en het vee,
kruipende dieren en vogels!
11 Prijs Hem, alle koningen op aarde
en alle volken!
Prijs Hem, alle heersers
en machthebbers op aarde!
12 Prijs Hem, jonge mannen en meisjes,
jonge en oude mensen samen!
13 Laat iedereen de naam van de Here prijzen!
Want alleen zijn naam is waard
geprezen te worden.
Zijn macht en heerlijkheid
strekken zich uit over hemel en aarde.
14 Want Hij heeft zijn volk
een hoge positie gegeven:
ieder die Hem liefheeft,
kan Hem prijzen.
Alle Israëlieten,
het volk dat Hij dicht nabij blijft.
Prijs de Here!