The Message

Psalm 148

11-5 Hallelujah!
Praise God from heaven,
    praise him from the mountaintops;
Praise him, all you his angels,
    praise him, all you his warriors,
Praise him, sun and moon,
    praise him, you morning stars;
Praise him, high heaven,
    praise him, heavenly rain clouds;
Praise, oh let them praise the name of God
    he spoke the word, and there they were!

He set them in place
    from all time to eternity;
He gave his orders,
    and that’s it!

7-12 Praise God from earth,
    you sea dragons, you fathomless ocean deeps;
Fire and hail, snow and ice,
    hurricanes obeying his orders;
Mountains and all hills,
    apple orchards and cedar forests;
Wild beasts and herds of cattle,
    snakes, and birds in flight;
Earth’s kings and all races,
    leaders and important people,
Robust men and women in their prime,
    and yes, graybeards and little children.

13-14 Let them praise the name of God
    it’s the only Name worth praising.
His radiance exceeds anything in earth and sky;
    he’s built a monument—his very own people!

Praise from all who love God!
    Israel’s children, intimate friends of God.
Hallelujah!

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 148

Hele skabningen skal lovsynge Herren

1Halleluja!
Lad Herrens pris lyde fra himlen.
    Lovsyng ham, I, der hører hjemme i det høje.
Pris ham, I engle,
    lad den himmelske hærskare lovsynge ham.
Pris ham, sol og måne,
    lovsyng ham, alle I blinkende stjerner.
Pris ham, I højeste himle,
    lovsyng ham, I vande højt over skyerne.
I skal alle prise Herren,
    for I er skabt på hans befaling.
Han gav jer hver jeres faste plads
    ved en befaling, som ikke kan trækkes tilbage.
Lad Herrens pris lyde fra jorden,
    lovsyng ham, alle I havets skabninger.
Pris ham, lyn og hagl, sne og tåge,
    lovsyng ham, I vinde, der udfører hans befalinger.
Pris ham, I bjerge og bakker,
    lovsyng ham, I frugttræer og cederskove.
10 Pris ham, både rovdyr og husdyr,
    lovsyng ham, I krybdyr og fugle.
11 Pris ham, I jordens konger,
    lovsyng ham, alle I fyrster og ledere.
12 Pris ham, I unge mænd og unge piger,
    lovsyng ham, både I børn og I ældre.
13 I skal alle prise Herren, for han er større end alt andet.
    Han har al magten i himlen og på jorden.
14 Han har ført sit folk frem til sejr,
    han har givet sine tjenere grund til glæde,
        det er Israel, som står hans hjerte nær.
Halleluja!