The Message

Psalm 146

11-2 Hallelujah!
    O my soul, praise God!
All my life long I’ll praise God,
    singing songs to my God as long as I live.

3-9 Don’t put your life in the hands of experts
    who know nothing of life, of salvation life.
Mere humans don’t have what it takes;
    when they die, their projects die with them.
Instead, get help from the God of Jacob,
    put your hope in God and know real blessing!
God made sky and soil,
    sea and all the fish in it.
He always does what he says—
    he defends the wronged,
    he feeds the hungry.
God frees prisoners—
    he gives sight to the blind,
    he lifts up the fallen.
God loves good people, protects strangers,
    takes the side of orphans and widows,
    but makes short work of the wicked.

10 God’s in charge—always.
    Zion’s God is God for good!
    Hallelujah!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 146

Herrens eviga trofasthet

1Halleluja!

Lova Herren, min själ!

2Jag vill prisa Herren så länge jag lever,

lovsjunga min Gud så länge jag finns till.

3Lita inte på de mäktiga,

på människor som inte kan rädda.

4När människans ande lämnar henne

återvänder hon till stoftet,

och alla hennes planer blir om intet.

5Men lycklig är den som väntar på hjälp från Jakobs Gud,

och hoppas på Herren, sin Gud.

6Han har gjort himlen och jorden,

haven och allt som finns i dem.

Hans trofasthet består för evigt.

7Han skaffar rätt åt de förtryckta

och ger mat till de hungriga.

Herren befriar fångarna.

8Herren öppnar de blindas ögon.

Herren lyfter upp de nerböjda.

Herren älskar de rättfärdiga.

9Herren skyddar främlingar

och har omsorg om faderlösa och änkor,

men de gudlösas planer hindrar han.

10Herren är kung för evigt, din Gud, Sion,

från generation till generation.

Halleluja!