The Message

Psalm 145

David’s Praise

1I lift you high in praise, my God, O my King!
    and I’ll bless your name into eternity.

I’ll bless you every day,
    and keep it up from now to eternity.

God is magnificent; he can never be praised enough.
    There are no boundaries to his greatness.

Generation after generation stands in awe of your work;
    each one tells stories of your mighty acts.

Your beauty and splendor have everyone talking;
    I compose songs on your wonders.

Your marvelous doings are headline news;
    I could write a book full of the details of your greatness.

The fame of your goodness spreads across the country;
    your righteousness is on everyone’s lips.

God is all mercy and grace—
    not quick to anger, is rich in love.

God is good to one and all;
    everything he does is suffused with grace.

10-11 Creation and creatures applaud you, God;
    your holy people bless you.

They talk about the glories of your rule,
    they exclaim over your splendor,

12 Letting the world know of your power for good,
    the lavish splendor of your kingdom.

13 Your kingdom is a kingdom eternal;
    you never get voted out of office.

God always does what he says,
    and is gracious in everything he does.

14 God gives a hand to those down on their luck,
    gives a fresh start to those ready to quit.

15 All eyes are on you, expectant;
    you give them their meals on time.

16 Generous to a fault,
    you lavish your favor on all creatures.

17 Everything God does is right—
    the trademark on all his works is love.

18 God’s there, listening for all who pray,
    for all who pray and mean it.

19 He does what’s best for those who fear him—
    hears them call out, and saves them.

20 God sticks by all who love him,
    but it’s all over for those who don’t.

21 My mouth is filled with God’s praise.
    Let everything living bless him,
    bless his holy name from now to eternity!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 145

Psalmul 145[a]

O cântare de laudă. Al lui David.

Te voi înălţa, Dumnezeul meu, Împărate!
    Voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci!
Te voi binecuvânta în fiecare zi,
    voi lăuda Numele Tău în veci de veci!

Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă!
    Măreţia Lui nu are margini!
Fiecare generaţie va lăuda lucrările Tale:
    să vestească cu toţii isprăvile Tale!
Voi spune despre splendoarea slavei măreţiei Tale
    şi voi istorisi despre minunile Tale![b]
Oamenii vor vorbi despre puterea Ta cea înfricoşătoare,
    iar eu voi povesti despre măreţia Ta.
Vor trâmbiţa aducerea-aminte a marii Tale bunătăţi
    şi vor aclama cu bucurie dreptatea Ta.

Domnul este binevoitor şi milos,
    încet la mânie şi bogat în îndurare.
Domnul este bun cu toţi,
    îndurarea Lui se întinde peste toate lucrările Sale.
10 Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne,
    iar credincioşii Tăi Te vor binecuvânta!
11 Vor mărturisi despre slava împărăţiei Tale
    şi vor vorbi despre măreţia Ta,
12 ca să facă cunoscut fiilor oamenilor isprăvile Tale
    şi slava splendorii împărăţiei Tale.
13 Împărăţia Ta este o împărăţie veşnică
    şi stăpânirea Ta dăinuie din generaţie în generaţie.

Domnul este credincios tuturor promisiunilor Sale
    şi plin de îndurare faţă de tot ce a creat.[c]
14 Domnul îi sprijină pe toţi cei ce cad
    şi îi îndreaptă pe toţi cei încovoiaţi!
15 Ochii tuturor se îndreaptă cu nădejde către Tine,
    iar Tu le dai hrana la vreme.
16 Îţi deschizi mâna
    şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.

17 Domnul este drept în toate căile Sale
    şi plin de îndurare faţă de tot ce a făcut!
18 Domnul este aproape de toţi cei ce-L cheamă,
    de toţi cei ce-L cheamă în adevăr.
19 El împlineşte dorinţa celor ce se tem de El,
    aude strigătul lor după ajutor şi-i salvează.
20 Domnul este păzitorul tuturor celor ce-L iubesc,
    dar îi nimiceşte pe toţi cei răi.

21 Gura mea va rosti lauda Domnului
    şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt
        pentru totdeauna.

Notas al pie

  1. Psalmii 145:1 Titlu. Este un psalm acrostih (în textul ebraic fiecare verset, inclusiv 13b, începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor).
  2. Psalmii 145:5 TM; Q, LXX, Siriacă: Vor vorbi despre mărimea slăvită a măreţiei Tale / şi vor relata minunile Tale.
  3. Psalmii 145:13 Un mss TM, Q, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM nu conţin ultimele două linii