The Message

Psalm 140

A David Psalm

11-5 God, get me out of here, away from this evil;
    protect me from these vicious people.
All they do is think up new ways to be bad;
    they spend their days plotting war games.
They practice the sharp rhetoric of hate and hurt,
    speak venomous words that maim and kill.
God, keep me out of the clutch of these wicked ones,
    protect me from these vicious people;
Stuffed with self-importance, they plot ways to trip me up,
    determined to bring me down.
These crooks invent traps to catch me
    and do their best to incriminate me.

6-8 I prayed, “God, you’re my God!
    Listen, God! Mercy!
God, my Lord, Strong Savior,
    protect me when the fighting breaks out!
Don’t let the wicked have their way, God,
    don’t give them an inch!”

9-11 These troublemakers all around me—
    let them drown in their own verbal poison.
Let God pile hellfire on them,
    let him bury them alive in crevasses!
These loudmouths—
    don’t let them be taken seriously;
These savages—
    let the Devil hunt them down!

12-13 I know that you, God, are on the side of victims,
    that you care for the rights of the poor.
And I know that the righteous personally thank you,
    that good people are secure in your presence.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 140

Bön om beskydd för hot och förtal

1För körledaren. En psalm av David.

2Herre, rädda mig från onda människor.

Skydda mig från dessa våldsamma män,

3som lägger onda planer

och dagligen är ute efter strid.

4De vässar sina tungor som ormar,

och deras ord är som huggormsgift. Séla

5Bevara mig, Herre, för de gudlösas handlingar,

skydda mig från våldsmän som försöker få mig på fall.

6De högmodiga sätter ut snaror för mig,

de breder ut nät vid vägkanten

och lägger ut fällor för mig. Séla

7Jag säger till Herren: ”Du är min Gud.”

Lyssna, Herre, till mina böner!

8Herre, Herre, min starke räddare,

som skyddar mitt huvud på stridens dag,

9låt inte de ondas önskningar uppfyllas, Herre!

Låt inte deras planer lyckas, så att de blir högfärdiga! Séla

10Låt dem som omringar mig själva drabbas

av den ofärd som de har talat om!

11Låt brinnande kol falla över dem

och kasta ner dem i eld,

i djupa hålor som de inte kan ta sig upp ur!

12En baktalare ska inte bestå i landet,

och en våldsman ska följas av olyckor och slås ner.

13Jag vet att Herren tar sig an de hjälplösa

och skaffar de fattiga rätt.

14De rättfärdiga ska prisa dig

och de uppriktiga bo i din närhet.