The Message

Psalm 140

A David Psalm

11-5 God, get me out of here, away from this evil;
    protect me from these vicious people.
All they do is think up new ways to be bad;
    they spend their days plotting war games.
They practice the sharp rhetoric of hate and hurt,
    speak venomous words that maim and kill.
God, keep me out of the clutch of these wicked ones,
    protect me from these vicious people;
Stuffed with self-importance, they plot ways to trip me up,
    determined to bring me down.
These crooks invent traps to catch me
    and do their best to incriminate me.

6-8 I prayed, “God, you’re my God!
    Listen, God! Mercy!
God, my Lord, Strong Savior,
    protect me when the fighting breaks out!
Don’t let the wicked have their way, God,
    don’t give them an inch!”

9-11 These troublemakers all around me—
    let them drown in their own verbal poison.
Let God pile hellfire on them,
    let him bury them alive in crevasses!
These loudmouths—
    don’t let them be taken seriously;
These savages—
    let the Devil hunt them down!

12-13 I know that you, God, are on the side of victims,
    that you care for the rights of the poor.
And I know that the righteous personally thank you,
    that good people are secure in your presence.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 140

Psalmul 140

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Izbăveşte-mă, Doamne, de oamenii răi,
    păzeşte-mă de oamenii violenţi,
de cei ce plănuiesc lucruri rele în inima lor
    şi stârnesc conflicte în fiecare zi.
Ei îşi fac limba ascuţită ca a unui şarpe
    şi sub buzele lor este venin de viperă!Sela
Păzeşte-mă, Doamne, de mâinile celui rău!
    Protejează-mă de omul violent,
        de cel ce se gândeşte cum să pună piedică paşilor mei!
Nişte îngâmfaţi mi-au ascuns curse,
    şi-au întins funiile laţului lor,
        mi-au pus capcane pe marginea potecii!Sela
Eu însă zic Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu!
    Ascultă, Doamne, glasul rugilor mele!
Stăpâne Doamne, Mântuitorul meu puternic,
    Care mi-ai protejat capul în ziua luptei –
nu împlini, Doamne, dorinţele celui rău;
    nu îngădui să-i reuşească planurile, ca să nu se fălească!“Sela
Capul celor ce mă înconjoară
    să fie acoperit de necazul provocat de buzele lor!
10 Să cadă peste ei cărbuni aprinşi;
    să fie aruncaţi în foc,
        în adâncuri de unde să nu se mai scoale.
11 Fie ca oamenii limbuţi să nu fie întăriţi în ţară;
    fie ca pe oamenii violenţi şi răi să-i vâneze şi să-i doboare dezastrul.

12 Ştiu că Domnul va face dreptate celui necăjit
    şi susţine cauza celor nevoiaţi.
13 Într-adevăr, cei drepţi vor lăuda Numele Tău,
    iar oamenii integri vor locui în prezenţa Ta.