The Message

Psalm 14

A David Psalm

1Bilious and bloated, they gas,
    “God is gone.”
Their words are poison gas,
    fouling the air; they poison
Rivers and skies;
    thistles are their cash crop.

God sticks his head out of heaven.
    He looks around.
He’s looking for someone not stupid—
    one man, even, God-expectant,
    just one God-ready woman.

He comes up empty. A string
    of zeros. Useless, unshepherded
Sheep, taking turns pretending
    to be Shepherd.
The ninety and nine
    follow their fellow.

Don’t they know anything,
    all these impostors?
Don’t they know
    they can’t get away with this—
Treating people like a fast-food meal
    over which they’re too busy to pray?

5-6 Night is coming for them, and nightmares,
    for God takes the side of victims.
Do you think you can mess
    with the dreams of the poor?
You can’t, for God
    makes their dreams come true.

Is there anyone around to save Israel?
    Yes. God is around; God turns life around.
Turned-around Jacob skips rope,
    turned-around Israel sings laughter.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 14

Psalmul 14

Pentru dirijor. Al lui David.

Nebunul[a] zice în inima lui:
    „Nu este Dumnezeu!“
S-au pervertit oamenii, săvârşesc fapte îngrozitoare;
    nu mai există nici unul care să facă binele.

Domnul Îşi pleacă privirea din ceruri
    peste fiii oamenilor,
ca să vadă dacă există vreunul care să aibă pricepere,
    vreunul care să-L caute pe Dumnezeu.
Toţi s-au rătăcit,
    cu toţii au devenit corupţi!
Nu mai există nici unul care să facă binele,
    nici unul măcar!

Oare n-au minte cei ce săvârşesc nelegiuirea,
    cei ce-mi mănâncă poporul ca pe pâine
        şi nu-L cheamă pe Domnul?
Chiar acolo unde sunt îi va apuca groaza,
    căci Dumnezeu este cu neamul celor drepţi.
Râdeţi voi de planul celui sărman,
    dar Domnul este adăpostul lui!
O, de ar veni din Sion izbăvirea lui Israel?
    Când Domnul va aduce înapoi captivii poporului Său,[b]
să se înveselească Iacov
    şi să se bucure Israel!

Notas al pie

  1. Psalmii 14:1 Termenul ebraic se referă la o deficienţă morală, nu una psihică
  2. Psalmii 14:7 Sau: Când Domnul restabileşte bunostarea poporului Său