The Message

Psalm 14

A David Psalm

1Bilious and bloated, they gas,
    “God is gone.”
Their words are poison gas,
    fouling the air; they poison
Rivers and skies;
    thistles are their cash crop.

God sticks his head out of heaven.
    He looks around.
He’s looking for someone not stupid—
    one man, even, God-expectant,
    just one God-ready woman.

He comes up empty. A string
    of zeros. Useless, unshepherded
Sheep, taking turns pretending
    to be Shepherd.
The ninety and nine
    follow their fellow.

Don’t they know anything,
    all these impostors?
Don’t they know
    they can’t get away with this—
Treating people like a fast-food meal
    over which they’re too busy to pray?

5-6 Night is coming for them, and nightmares,
    for God takes the side of victims.
Do you think you can mess
    with the dreams of the poor?
You can’t, for God
    makes their dreams come true.

Is there anyone around to save Israel?
    Yes. God is around; God turns life around.
Turned-around Jacob skips rope,
    turned-around Israel sings laughter.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 14

Menneskets ondskab

1Til korlederen: En sang af David.

Tåberne mener, at Gud ikke findes.
    De er fordærvede i tanke og handling.
Ingen gør det gode,
    ikke én eneste.
Fra himlen ser Herren på menneskene:
Er der nogen, der er forstandige?
    Er der nogen, der søger Gud?
Nej, alle er kommet på afveje, fordærvede af synd.
    Ingen gør det gode, ikke én eneste.
„Fatter de da intet?” siger Herren.
„De forsynder sig uden at blinke,
    og de regner slet ikke med mig.”
En dag skal de fyldes af rædsel,
    for Gud er med dem, der adlyder ham.
Onde mennesker undertrykker de svage,
    men Herren er deres beskytter.
Gid Herren ville sende sin frelse fra Zion
    og redde Israels folk.
Når Herren griber ind og genrejser sit folk,
    så bliver der jubel og glæde i Israel.