The Message

Psalm 138

A David Psalm

11-3 Thank you! Everything in me says “Thank you!”
    Angels listen as I sing my thanks.
I kneel in worship facing your holy temple
    and say it again: “Thank you!”
Thank you for your love,
    thank you for your faithfulness;
Most holy is your name,
    most holy is your Word.
The moment I called out, you stepped in;
    you made my life large with strength.

4-6 When they hear what you have to say, God,
    all earth’s kings will say “Thank you.”
They’ll sing of what you’ve done:
    “How great the glory of God!”
And here’s why: God, high above, sees far below;
    no matter the distance, he knows everything about us.

7-8 When I walk into the thick of trouble,
    keep me alive in the angry turmoil.
With one hand
    strike my foes,
With your other hand
    save me.
Finish what you started in me, God.
    Your love is eternal—don’t quit on me now.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 138

Salimo la Davide.

1Ndidzakuyamikani Yehova ndi mtima wanga wonse;
    ndidzayimba nyimbo zokutamandani pamaso pa “milungu.”
Ndidzagwada kuyangʼana ku Nyumba yanu yoyera
    ndipo ndidzayamika dzina lanu
    chifukwa cha chikondi chanu ndi kukhulupirika kwanu,
pakuti Inu mwakuza dzina lanu ndi mawu anu
    kupambana zinthu zonse.
Pamene ndinayitana, munandiyankha;
    munandisandutsa wamphamvu ndi wolimba mtima.

Mafumu onse a dziko lapansi akuyamikeni Yehova,
    pamene amva mawu a pakamwa panu.
Iwo ayimbe za njira za Yehova,
    pakuti ulemerero wa Yehova ndi waukulu.

Ngakhale kuti Yehova ngokwezeka, amasamalira odzichepetsa,
    koma anthu onyada amawadziwira chapatali.
Ngakhale ndiyende pakati pa masautso,
    mumasunga moyo wanga;
mumatambasula dzanja lanu kutsutsana ndi mkwiyo wa adani anga,
    mumandipulumutsa ndi dzanja lanu lamanja.
Yehova adzakwaniritsa cholinga chake pa ine;
    chikondi chanu chosasinthika Yehova, ndi chosatha
    musasiye ntchito ya manja anu.