The Message

Psalm 135

11-4 Hallelujah!
Praise the name of God,
    praise the works of God.
All you priests on duty in God’s temple,
    serving in the sacred halls of our God,
Shout “Hallelujah!” because God’s so good,
    sing anthems to his beautiful name.
And why? Because God chose Jacob,
    embraced Israel as a prize possession.

5-12 I, too, give witness to the greatness of God,
    our Lord, high above all other gods.
He does just as he pleases—
    however, wherever, whenever.
He makes the weather—clouds and thunder,
    lightning and rain, wind pouring out of the north.
He struck down the Egyptian firstborn,
    both human and animal firstborn.
He made Egypt sit up and take notice,
    confronted Pharaoh and his servants with miracles.
Yes, he struck down great nations,
    he slew mighty kings—
Sihon king of the Amorites, also Og of Bashan—
    every last one of the Canaanite kings!
Then he turned their land over to Israel,
    a gift of good land to his people.

13-18 God, your name is eternal,
    God, you’ll never be out-of-date.
God stands up for his people,
    God holds the hands of his people.
The gods of the godless nations are mere trinkets,
    made for quick sale in the markets:
Chiseled mouths that can’t talk,
    painted eyes that can’t see,
Carved ears that can’t hear—
    dead wood! cold metal!
Those who make and trust them
    become like them.

19-21 Family of Israel, bless God!
    Family of Aaron, bless God!
Family of Levi, bless God!
    You who fear God, bless God!
Oh, blessed be God of Zion,
    First Citizen of Jerusalem!
Hallelujah!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 135

En lovsång som prisar Herrens under

1Halleluja!

Prisa Herrens namn,

prisa honom, ni Herrens tjänare,

2ni som står i Herrens hus,

på förgårdarna till vår Guds hus.

3Prisa Herren, för han är god!

Lovsjung hans namn,

för det är underbart.

4Herren har utvalt Jakob åt sig

och Israel till sin egendom.

5Jag vet att Herren är stor,

vår Herre är större än alla gudar.

6Herren gör allt vad han vill

både i himlen och på jorden, i haven och i djupen.

7Han låter molnen stiga upp vid horisonten,

han sänder blixt och regn

och han sänder ut vindarna från sina förråd.

8I Egypten dödade han de förstfödda

bland både människor och djur.

9Han sände tecken och under till Egypten,

till farao och dennes tjänstefolk.

10Han besegrade många folk

och dödade mäktiga kungar,

11Sichon, amoréernas kung,

Og, Bashans kung

och alla Kanaans kungar.

12Han gav deras länder

som en arvslott till sitt folk Israel.

13Herre, ditt namn består i evighet.

I alla tider kommer man att minnas dig, Herre.

14Herren skaffar rätt åt sitt folk

och förbarmar sig över sina tjänare.

15Folkens gudar är silver och guld,

verk av människohänder.

16De har munnar som inte kan tala

och ögon som inte kan se.

17De har öron som inte kan höra,

och i deras munnar finns ingen andedräkt.

18De som har gjort dem ska bli som de,

liksom alla som sätter sin lit till dem.

19Israels släkt, prisa Herren!

Arons släkt, prisa Herren!

20Levis släkt, prisa Herren!

Prisa Herren, ni som fruktar honom!

21Prisad vare Herren från Sion,

han som bor i Jerusalem.

Halleluja!