The Message

Psalm 133

A Pilgrim Song of David

11-3 How wonderful, how beautiful,
    when brothers and sisters get along!
It’s like costly anointing oil
    flowing down head and beard,
Flowing down Aaron’s beard,
    flowing down the collar of his priestly robes.
It’s like the dew on Mount Hermon
    flowing down the slopes of Zion.
Yes, that’s where God commands the blessing,
    ordains eternal life.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 133

Psalmul 133

Un cântec de pelerinaj. Al lui David.

Iată ce bine şi ce plăcut este
    când fraţii locuiesc împreună în armonie!

Este ca untdelemnul de preţ pe creştetul capului,
    coborând pe barbă, pe barba lui Aaron,
        coborând pe marginea veşmintelor lui.

Este ca roua Hermonului,
    ca roua coborând pe munţii Sionului,
căci acolo a poruncit Domnul binecuvântarea,
    viaţa veşnică.