The Message

Psalm 133

A Pilgrim Song of David

11-3 How wonderful, how beautiful,
    when brothers and sisters get along!
It’s like costly anointing oil
    flowing down head and beard,
Flowing down Aaron’s beard,
    flowing down the collar of his priestly robes.
It’s like the dew on Mount Hermon
    flowing down the slopes of Zion.
Yes, that’s where God commands the blessing,
    ordains eternal life.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 133

Salimo la Davide. Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Onani, nʼkokoma ndi kokondweretsa ndithu
    pamene abale akhala pamodzi mwachiyanjano!
Zili ngati mafuta amtengowapatali othiridwa pa mutu,
    otsikira ku ndevu,
ku ndevu za Aaroni,
    oyenderera mpaka mʼkhosi mwa mkanjo wake.
Zili ngati mame a ku Heremoni
    otsikira pa Phiri la Ziyoni.
Pakuti pamenepo Yehova amaperekapo dalitso,
    ndiwo moyo wamuyaya.