The Message

Psalm 131

A Pilgrim Song

1God, I’m not trying to rule the roost,
    I don’t want to be king of the mountain.
I haven’t meddled where I have no business
    or fantasized grandiose plans.

I’ve kept my feet on the ground,
    I’ve cultivated a quiet heart.
Like a baby content in its mother’s arms,
    my soul is a baby content.

Wait, Israel, for God. Wait with hope.
    Hope now; hope always!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 131

Pangamuyo nga may Pagsalig

1Ginoo, indi ako bugalon kag matinaas-taason.
Wala ako nagahandom sang dalagko kag pinasahi nga mga butang nga indi ko masarangan.
Kundi kontento ako pareho sa nalutas na nga bata nga wala na nagahandom nga magtiti sa iya iloy.

Mga taga-Israel, magsalig kamo sa Ginoo subong kag hasta san-o.