The Message

Psalm 130

A Pilgrim Song

11-2 Help, God—the bottom has fallen out of my life!
    Master, hear my cry for help!
Listen hard! Open your ears!
    Listen to my cries for mercy.

3-4 If you, God, kept records on wrongdoings,
    who would stand a chance?
As it turns out, forgiveness is your habit,
    and that’s why you’re worshiped.

5-6 I pray to God—my life a prayer—
    and wait for what he’ll say and do.
My life’s on the line before God, my Lord,
    waiting and watching till morning,
    waiting and watching till morning.

7-8 O Israel, wait and watch for God
    with God’s arrival comes love,
    with God’s arrival comes generous redemption.
No doubt about it—he’ll redeem Israel,
    buy back Israel from captivity to sin.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 130

Psalmul 130

Un cântec de pelerinaj

Din adâncuri strig, Doamne!
    Stăpâne, ascultă glasul meu!
Fie urechile Tale cu luare-aminte
    la glasul cererii mele!

Dacă Tu, Stăpâne, ai păstra aducerea aminte a vinii noastre,
    cine ar putea sta în picioare?
Dar la Tine este iertarea,
    ca astfel să fii de temut.

Aştept pe Domnul.
    Sufletul meu aşteaptă
        şi nădăjduieşte în Cuvântul Lui.
Sufletul meu Îl aşteaptă pe Stăpânul
    mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa,
        da, mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa.
Israele, nădăjduieşte în Domnul,
    căci îndurarea este a Domnului
        şi la El găsim belşug de răscumpărare!
El îl răscumpără pe Israel
    din toate vinovăţiile sale.