The Message

Psalm 130

A Pilgrim Song

11-2 Help, God—the bottom has fallen out of my life!
    Master, hear my cry for help!
Listen hard! Open your ears!
    Listen to my cries for mercy.

3-4 If you, God, kept records on wrongdoings,
    who would stand a chance?
As it turns out, forgiveness is your habit,
    and that’s why you’re worshiped.

5-6 I pray to God—my life a prayer—
    and wait for what he’ll say and do.
My life’s on the line before God, my Lord,
    waiting and watching till morning,
    waiting and watching till morning.

7-8 O Israel, wait and watch for God
    with God’s arrival comes love,
    with God’s arrival comes generous redemption.
No doubt about it—he’ll redeem Israel,
    buy back Israel from captivity to sin.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 130

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Ndikulirira kwa Inu Yehova ndili mʼdzenje lozama;
    Ambuye imvani mawu anga.
Makutu anu akhale tcheru kumva
    kupempha chifundo kwanga.

Inu Yehova, mukanamawerengera machimo,
    Inu Yehova, akanayima chilili ndani wopanda mlandu?
Koma kwa Inu kuli chikhululukiro;
    nʼchifukwa chake mumaopedwa.

Ndimayembekezera Yehova, moyo wanga umayembekezera,
    ndipo ndimakhulupirira mawu ake.
Moyo wanga umayembekezera Ambuye,
    kupambana momwe alonda amayembekezera mmawa,
    inde, kupambana momwe alonda amayembekezera mmawa,

Yembekeza Yehova, iwe Israeli,
    pakuti Yehova ali ndi chikondi chosasinthika
    ndipo alinso ndi chipulumutso chochuluka.
Iye mwini adzawombola Israeli
    ku machimo ake onse.