The Message

Psalm 13

A David Psalm

11-2 Long enough, God
    you’ve ignored me long enough.
I’ve looked at the back of your head
    long enough. Long enough
I’ve carried this ton of trouble,
    lived with a stomach full of pain.
Long enough my arrogant enemies
    have looked down their noses at me.

3-4 Take a good look at me, God, my God;
    I want to look life in the eye,
So no enemy can get the best of me
    or laugh when I fall on my face.

5-6 I’ve thrown myself headlong into your arms—
    I’m celebrating your rescue.
I’m singing at the top of my lungs,
    I’m so full of answered prayers.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 13

Psalmul 13

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Până când, Doamne? Mă vei uita pentru totdeauna?
    Până când Îţi vei ascunde faţa de mine?
Până când să mă frământ în sufletul meu
    şi să găsesc zi de zi în inima mea întristare?
        Până când să mă tot biruie duşmanul meu?

Ia aminte la necazul meu, Doamne, Dumnezeul meu!
    Luminează-mi ochii, ca să nu mă apuce somnul morţii,
ca să nu zică duşmanul meu: „L-am biruit!“
    şi să nu se bucure prigonitorii mei când sunt doborât.

Dar eu mă încred în îndurarea Ta
    şi inima mea se bucură de mântuirea Ta.
Mă voi bucura în Domnul,
    căci El mi-a făcut bine!