The Message

Psalm 128

A Pilgrim Song

11-2 All you who fear God, how blessed you are!
    how happily you walk on his smooth straight road!
You worked hard and deserve all you’ve got coming.
    Enjoy the blessing! Revel in the goodness!

3-4 Your wife will bear children as a vine bears grapes,
    your household lush as a vineyard,
The children around your table
    as fresh and promising as young olive shoots.
Stand in awe of God’s Yes.
    Oh, how he blesses the one who fears God!

5-6 Enjoy the good life in Jerusalem
    every day of your life.
And enjoy your grandchildren.
    Peace to Israel!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 128

Psalmul 128

Un cântec de pelerinaj

Ferice de oricine se teme de Domnul
    şi umblă pe căile Lui!
Căci atunci vei mânca din munca mâinilor tale,
    vei fi fericit şi-ţi va fi bine.
Soţia ta va fi ca o viţă roditoare
    în locurile retrase ale casei tale,
fiii tăi vor fi ca lăstarii de măslin
    împrejurul mesei tale.
Aşa este binecuvântat bărbatul
    care se teme de Domnul.

Domnul să te binecuvânteze din Sion,
    ca să vezi propăşirea Ierusalimului
        în toate zilele vieţii tale
şi să-i vezi pe fiii fiilor tăi!

Pacea să fie peste Israel!