The Message

Psalm 126

A Pilgrim Song

11-3 It seemed like a dream, too good to be true,
    when God returned Zion’s exiles.
We laughed, we sang,
    we couldn’t believe our good fortune.
We were the talk of the nations—
    God was wonderful to them!”
God was wonderful to us;
    we are one happy people.

4-6 And now, God, do it again—
    bring rains to our drought-stricken lives
So those who planted their crops in despair
    will shout hurrahs at the harvest,
So those who went off with heavy hearts
    will come home laughing, with armloads of blessing.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 126

Psalm 126

Återställd lycka

1En vallfartssång.

När Herren förde tillbaka Sions fångar,

var det som om vi drömde.

2Vi skrattade högt och sjöng av glädje, vi jublade.

Bland folken sades det:

Herren har gjort stora ting för dem!”

3Ja, Herren har gjort stora ting med oss,

och vi är glada.

4Återställ vår lycka, Herre,

liksom bäckarna i Negev!

5De som sår med tårar

ska få skörda med glädje.

6Gråtande går de ut med säden de ska så,

men med jubel kommer de tillbaka och bär sina kärvar.