The Message

Psalm 126

A Pilgrim Song

11-3 It seemed like a dream, too good to be true,
    when God returned Zion’s exiles.
We laughed, we sang,
    we couldn’t believe our good fortune.
We were the talk of the nations—
    God was wonderful to them!”
God was wonderful to us;
    we are one happy people.

4-6 And now, God, do it again—
    bring rains to our drought-stricken lives
So those who planted their crops in despair
    will shout hurrahs at the harvest,
So those who went off with heavy hearts
    will come home laughing, with armloads of blessing.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 126

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Yehova atabwezera akapolo ku Ziyoni,
    tinali ngati amene akulota.
Pakamwa pathu panadzaza ndi kuseka;
    malilime athu ndi nyimbo zachimwemwe.
Pamenepo kunanenedwa pakati pa anthu kuti,
    “Yehova wawachitira zinthu zazikulu.”
Yehova watichitira zinthu zazikulu,
    ndipo tadzazidwa ndi chimwemwe.

Tibwezereni madalitso athu, Inu Yehova,
    monga mitsinje ya ku Negevi.
Iwo amene amafesa akulira,
    adzakolola akuyimba nyimbo zachimwemwe.
Iye amene amayendayenda nalira,
    atanyamula mbewu yokafesa,
adzabwerera akuyimba nyimbo zachimwemwe,
    atanyamula mitolo yake.