The Message

Psalm 125

A Pilgrim Song

11-5 Those who trust in God
    are like Zion Mountain:
Nothing can move it, a rock-solid mountain
    you can always depend on.
Mountains encircle Jerusalem,
    and God encircles his people—
    always has and always will.
The fist of the wicked
    will never violate
What is due the righteous,
    provoking wrongful violence.
Be good to your good people, God,
    to those whose hearts are right!
God will round up the backsliders,
    corral them with the incorrigibles.
Peace over Israel!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 125

Guds beskydd

1En vallfartssång.

De som litar på Herren är som berget Sion,

det kan inte rubbas utan består för evigt.

2Liksom bergen omger Jerusalem,

så omger Herren sitt folk,

nu och för evigt.

3De gudlösas spira ska inte vila över de rättfärdigas land,

för att inte locka de rättfärdiga till att göra det som är orätt.

4Herre, gör gott mot dem som är goda,

mot dem som har ett uppriktigt hjärta.

5Men de som viker av på avvägar

ska Herren föra bort tillsammans med dem som gör orätt.

Frid över Israel!