The Message

Psalm 125

A Pilgrim Song

11-5 Those who trust in God
    are like Zion Mountain:
Nothing can move it, a rock-solid mountain
    you can always depend on.
Mountains encircle Jerusalem,
    and God encircles his people—
    always has and always will.
The fist of the wicked
    will never violate
What is due the righteous,
    provoking wrongful violence.
Be good to your good people, God,
    to those whose hearts are right!
God will round up the backsliders,
    corral them with the incorrigibles.
Peace over Israel!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 125

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Amene amadalira Yehova ali ngati phiri la Ziyoni,
    limene silingagwedezeke koma ndi lokhala mpaka muyaya.
Monga mapiri azungulira Yerusalemu,
    momwemonso Yehova azungulira anthu ake
    kuyambira tsopano mpaka muyaya.

Ndodo yaufumu ya anthu oyipa sidzakhala
    pa dziko limene lapatsidwa kwa anthu olungama,
kuti anthu olungamawo
    angachite nawonso zoyipa.

Yehova chitirani zabwino amene ndi abwino,
    amene ndi olungama mtima
Koma amene amatembenukira ku njira zokhotakhota,
    Yehova adzawachotsa pamodzi ndi anthu ochita zoyipa.

Mtendere ukhale pa Israeli.