The Message

Psalm 124

A Pilgrim Song of David

11-5 If God hadn’t been for us
    —all together now, Israel, sing out!—
If God hadn’t been for us
    when everyone went against us,
We would have been swallowed alive
    by their violent anger,
Swept away by the flood of rage,
    drowned in the torrent;
We would have lost our lives
    in the wild, raging water.

Oh, blessed be God!
    He didn’t go off and leave us.
He didn’t abandon us defenseless,
    helpless as a rabbit in a pack of snarling dogs.

We’ve flown free from their fangs,
    free of their traps, free as a bird.
Their grip is broken;
    we’re free as a bird in flight.

God’s strong name is our help,
    the same God who made heaven and earth.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 124

Psalmul 124

Un cântec de pelerinaj. Al lui David.

„De n-ar fi fost Domnul de partea noastră ...“
    – să spună acum Israel lucrul acesta!
De n-ar fi fost Domnul de partea noastră,
    când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,
ne-ar fi înghiţit de vii,
    când li s-a aprins mânia faţă de noi;
ne-ar fi potopit apele,
    ne-ar fi înghiţit torentul;
ne-ar fi înghiţit
    apele cele năprasnice.

Binecuvântat să fie Domnul,
    Care nu ne-a lăsat pradă colţilor lor.
Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din laţul păsărarilor;
    laţul s-a rupt, iar noi am scăpat!

Ajutorul nostru este în Numele Domnului,
    Creatorul cerurilor şi al pământului.