The Message

Psalm 124

A Pilgrim Song of David

11-5 If God hadn’t been for us
    —all together now, Israel, sing out!—
If God hadn’t been for us
    when everyone went against us,
We would have been swallowed alive
    by their violent anger,
Swept away by the flood of rage,
    drowned in the torrent;
We would have lost our lives
    in the wild, raging water.

Oh, blessed be God!
    He didn’t go off and leave us.
He didn’t abandon us defenseless,
    helpless as a rabbit in a pack of snarling dogs.

We’ve flown free from their fangs,
    free of their traps, free as a bird.
Their grip is broken;
    we’re free as a bird in flight.

God’s strong name is our help,
    the same God who made heaven and earth.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 124

Salimo la Davide. Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Akanapanda kukhala mbali yathu Yehova,
    anene tsono Israeli,
akanapanda kukhala mbali yathu Yehova,
    potiwukira anthuwo,
iwo atatipsera mtima,
    akanatimeza amoyo;
chigumula chikanatimiza,
    mtsinje ukanatikokolola,
madzi a mkokomo
    akanatikokolola.

Atamandike Yehova,
    amene sanalole kuti tikhale chakudya cha mano awo.
Moyo wathu wawonjoka ngati mbalame
    yokodwa mu msampha wa mlenje;
msampha wathyoka,
    ndipo ife tapulumuka.
Thandizo lathu lili mʼdzina la Yehova
    wolenga kumwamba ndi dziko lapansi.