The Message

Psalm 124

A Pilgrim Song of David

11-5 If God hadn’t been for us
    —all together now, Israel, sing out!—
If God hadn’t been for us
    when everyone went against us,
We would have been swallowed alive
    by their violent anger,
Swept away by the flood of rage,
    drowned in the torrent;
We would have lost our lives
    in the wild, raging water.

Oh, blessed be God!
    He didn’t go off and leave us.
He didn’t abandon us defenseless,
    helpless as a rabbit in a pack of snarling dogs.

We’ve flown free from their fangs,
    free of their traps, free as a bird.
Their grip is broken;
    we’re free as a bird in flight.

God’s strong name is our help,
    the same God who made heaven and earth.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 124

Herren hjælper sit folk

1En valfartssang af David.

„Hvad hvis Herren ikke havde hjulpet os?
    Lad hele Israel svare.”

Hvis Herren ikke havde hjulpet os,
    da fjenderne gik til angreb,
havde de slugt os med hud og hår,
    for de nærede et bundløst had.
De ville have skyllet os fuldstændigt væk,
    som en flodbølge kom de imod os.
Det brusende vand
    ville have revet os bort fra de levendes land.
Men lovet være Herren,
    han lod dem ikke udslette os.
Vi var fanget som en fugl i en fælde,
    men Herren slap os fri.
Han åbnede fælden for os
    og reddede os fra den visse død.
Det var Herren, der kom os til hjælp,
    himlens og jordens Skaber.