The Message

Psalm 122

A Pilgrim Song of David

11-2 When they said, “Let’s go to the house of God,
    my heart leaped for joy.
And now we’re here, O Jerusalem,
    inside Jerusalem’s walls!

3-5 Jerusalem, well-built city,
    built as a place for worship!
The city to which the tribes ascend,
    all God’s tribes go up to worship,
To give thanks to the name of God
    this is what it means to be Israel.
Thrones for righteous judgment
    are set there, famous David-thrones.

6-9 Pray for Jerusalem’s peace!
    Prosperity to all you Jerusalem-lovers!
Friendly insiders, get along!
    Hostile outsiders, keep your distance!
For the sake of my family and friends,
    I say it again: live in peace!
For the sake of the house of our God, God,
    I’ll do my very best for you.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 122

Salimo la Davide. Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Ndinakondwera atandiwuza kuti,
    “Tiyeni ku nyumba ya Yehova.”
Mapazi athu akuyima mʼzipata
    zako, Iwe Yerusalemu.

Yerusalemu anamangidwa ngati mzinda
    umene uli wothithikana pamodzi.
Kumeneko ndiye kumene kumapita mafuko,
    mafuko a Yehova,
umboni wa kwa Israeli,
    kuti atamande dzina la Yehova.
Kumeneko anayikako mipando yaufumu yachiweruzo,
    mipando yaufumu ya nyumba ya Davide.

Pemphererani mtendere wa Yerusalemu:
    “Iwo amene amakukonda iwe zinthu ziwayendere bwino.
Mukhale mtendere mʼkati mwa makoma ako,
    ndipo mʼnyumba zako zaufumu mukhale chitetezo.”
Chifukwa cha abale anga ndi abwenzi anga
    ndidzati, “Mtendere ukhale mʼkati mwako.”
Chifukwa cha Nyumba ya Yehova Mulungu wathu,
    ndidzakufunira zabwino.