The Message

Psalm 121

A Pilgrim Song

11-2 I look up to the mountains;
    does my strength come from mountains?
No, my strength comes from God,
    who made heaven, and earth, and mountains.

3-4 He won’t let you stumble,
    your Guardian God won’t fall asleep.
Not on your life! Israel’s
    Guardian will never doze or sleep.

5-6 God’s your Guardian,
    right at your side to protect you—
Shielding you from sunstroke,
    sheltering you from moonstroke.

7-8 God guards you from every evil,
    he guards your very life.
He guards you when you leave and when you return,
    he guards you now, he guards you always.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 121

Psalmul 121

Un cântec de pelerinaj

Îmi voi ridica ochii spre munţi:
    de unde-mi va veni ajutorul?
Ajutorul meu vine de la Domnul,
    Care a făcut cerurile şi pământul.

El nu va lăsa să ţi se clatine piciorul,
    Păzitorul tău nu va dormita.
Iată că nu dormitează, nici nu doarme,
    Păzitorul lui Israel.

Domnul este păzitorul tău,
    Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
Soarele nu te va bate în timpul zilei,
    nici luna – în timpul nopţii.

Domnul te va păzi de tot ce este rău;
    El îţi va păzi sufletul.
Domnul te va păzi la plecare şi la venire,
    de acum şi până în veac!