The Message

Psalm 121

A Pilgrim Song

11-2 I look up to the mountains;
    does my strength come from mountains?
No, my strength comes from God,
    who made heaven, and earth, and mountains.

3-4 He won’t let you stumble,
    your Guardian God won’t fall asleep.
Not on your life! Israel’s
    Guardian will never doze or sleep.

5-6 God’s your Guardian,
    right at your side to protect you—
Shielding you from sunstroke,
    sheltering you from moonstroke.

7-8 God guards you from every evil,
    he guards your very life.
He guards you when you leave and when you return,
    he guards you now, he guards you always.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 121

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Ndikweza maso anga ku mapiri;
    kodi thandizo langa limachokera kuti?
Thandizo langa limachokera kwa Yehova,
    wolenga kumwamba ndi dziko lapansi.

Sadzalola kuti phazi lako literereke;
    Iye amene amakusunga sadzawodzera.
Taonani, Iye amene amasunga Israeli
    sadzawodzera kapena kugona.

Yehova ndiye amene amakusunga;
    Yehova ndiye mthunzi wako ku dzanja lako lamanja.
Dzuwa silidzakupweteka nthawi ya masana,
    kapena mwezi nthawi ya usiku.

Yehova adzakuteteza ku zoyipa zonse;
    adzasunga moyo wako.
Yehova adzayangʼanira kutuluka kwako ndi kulowa kwako;
    kuyambira tsopano mpaka muyaya.