The Message

Psalm 120

A Pilgrim Song

11-2 I’m in trouble. I cry to God,
    desperate for an answer:
“Deliver me from the liars, God!
    They smile so sweetly but lie through their teeth.”

3-4 Do you know what’s next, can you see what’s coming,
    all you barefaced liars?
Pointed arrows and burning coals
    will be your reward.

5-7 I’m doomed to live in Meshech,
    cursed with a home in Kedar,
My whole life lived camping
    among quarreling neighbors.
I’m all for peace, but the minute
    I tell them so, they go to war!

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 120

Oluyimba nga balinnya amadaala.

1Nkoowoola Mukama nga ndi mu nnaku,
    era n’annyanukula.
Omponye, Ayi Mukama,
    emimwa egy’obulimba,
    n’olulimi olw’obukuusa.

Onooweebwa ki,
    era onookolebwa otya, ggwe olulimi olukuusa?
Onoofumitibwa n’obusaale obwogi obw’omulwanyi omuzira,
    n’oyokerwa ku manda ag’omuti entaseesa.

Ndabye ennaku, kubanga mbeera mu Meseki;
    nsula mu weema za Kedali!
Ndudde nnyo
    mu bantu abakyawa eddembe.
Nze njagala mirembe,
    naye bwe njogera bo baagala ntalo.