The Message

Psalm 117

11-2 Praise God, everybody!
    Applaud God, all people!
His love has taken over our lives;
God’s faithful ways are eternal.
    Hallelujah!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 117

Psalmul 117

Lăudaţi-L pe Domnul, toate neamurile!
    Daţi-I laudă, toate popoarele!
Căci măreaţă Îi este îndurarea faţă de noi
    şi credincioşia Domnului este veşnică.

Lăudaţi-L pe Domnul!