The Message

Psalm 115

11-2 Not for our sake, God, no, not for our sake,
    but for your name’s sake, show your glory.
Do it on account of your merciful love,
    do it on account of your faithful ways.
Do it so none of the nations can say,
    “Where now, oh where is their God?”

3-8 Our God is in heaven
    doing whatever he wants to do.
Their gods are metal and wood,
    handmade in a basement shop:
Carved mouths that can’t talk,
    painted eyes that can’t see,
Tin ears that can’t hear,
    molded noses that can’t smell,
Hands that can’t grasp, feet that can’t walk or run,
    throats that never utter a sound.
Those who make them have become just like them,
    have become just like the gods they trust.

9-11 But you, Israel: put your trust in God!
    —trust your Helper! trust your Ruler!
Clan of Aaron, trust in God!
    —trust your Helper! trust your Ruler!
You who fear God, trust in God!
    —trust your Helper! trust your Ruler!

12-16 O God, remember us and bless us,
    bless the families of Israel and Aaron.
And let God bless all who fear God
    bless the small, bless the great.
Oh, let God enlarge your families—
    giving growth to you, growth to your children.
May you be blessed by God,
    by God, who made heaven and earth.
The heaven of heavens is for God,
    but he put us in charge of the earth.

17-18 Dead people can’t praise God
    not a word to be heard from those buried in the ground.
But we bless God, oh yes—
    we bless him now, we bless him always!
Hallelujah!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 115

Psalmul 115

Nu nouă, Doamne, nu nouă,
    ci Numelui Tău să-i fie adusă slava,
        pentru îndurarea şi credincioşia Ta!
Pentru ce să zică neamurile:
    „Unde le este Dumnezeul?“
Dumnezeul nostru însă este în ceruri
    şi face tot ce vrea.
Idolii lor sunt din argint şi din aur,
    sunt lucrarea mâinilor omeneşti.
Ei au gură, dar nu vorbesc,
    au ochi, dar nu văd,
au urechi, dar nu aud,
    au nas, dar nu pot mirosi,
au mâini, dar nu pot pipăi,
    au picioare, dar nu pot umbla cu ele,
        iar din gâtlej nu pot scoate nici un sunet.
Ca ei sunt cei care-i fac
    şi toţi cei care se încred în ei.

Israele, încrede-te în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lui!
10 Casă a lui Aaron, încrede-te în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lui!
11 Cei temători de Domnul, încredeţi-vă în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lor!

12 Domnul Îşi aduce aminte de noi şi dă binecuvântare:
    El binecuvântează casa lui Israel,
        binecuvântează casa lui Aaron,
13 îi binecuvântează pe cei ce se tem de Domnul,
    de la cei mici până la cei mari.

14 Să vă înmulţească Domnul,
    pe voi şi pe fiii voştri!
15 Să fiţi binecuvântaţi de Domnul,
    Creatorul cerurilor şi al pământului.

16 Cerurile, cerurile sunt ale Domnului,
    dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.
17 Nu morţii Îi dau laudă Domnului,
    nici cei care s-au pogorât în tăcere,
18 ci noi Îl vom binecuvânta pe Domnul,
    de acum şi până în veci.

Lăudaţi-L pe Domnul!