The Message

Psalm 114

11-8 After Israel left Egypt,
    the clan of Jacob left those barbarians behind;
Judah became holy land for him,
    Israel the place of holy rule.
Sea took one look and ran the other way;
    River Jordan turned around and ran off.
The mountains turned playful and skipped like rams,
    the hills frolicked like spring lambs.
What’s wrong with you, Sea, that you ran away?
    and you, River Jordan, that you turned and ran off?
And mountains, why did you skip like rams?
    and you, hills, frolic like spring lambs?
Tremble, Earth! You’re in the Lord’s presence!
    in the presence of Jacob’s God.
He turned the rock into a pool of cool water,
    turned flint into fresh spring water.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 114

Bäva för Herrens fruktansvärda makt, som han visade vid uttåget ur Egypten

1När Israel drog ut från Egypten,

Jakobs släkt från ett folk med främmande språk,

2då blev Juda hans helgedom,

Israel hans rike.

3Havet såg det och flydde,

och Jordanfloden vände tillbaka.

4Bergen hoppade som baggar,

och höjderna som lamm.

5Varför flyr du hav,

varför vänder du tillbaka, Jordan?

6Varför hoppar ni berg som baggar,

ni höjder som lamm?

7Darra, jord, inför Herren,

inför Jakobs Gud!

8Han gör klippan till en vattenrik sjö

och stenen till en vattenkälla.