The Message

Psalm 114

11-8 After Israel left Egypt,
    the clan of Jacob left those barbarians behind;
Judah became holy land for him,
    Israel the place of holy rule.
Sea took one look and ran the other way;
    River Jordan turned around and ran off.
The mountains turned playful and skipped like rams,
    the hills frolicked like spring lambs.
What’s wrong with you, Sea, that you ran away?
    and you, River Jordan, that you turned and ran off?
And mountains, why did you skip like rams?
    and you, hills, frolic like spring lambs?
Tremble, Earth! You’re in the Lord’s presence!
    in the presence of Jacob’s God.
He turned the rock into a pool of cool water,
    turned flint into fresh spring water.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 114

Psalmul 114

Când a ieşit Israel din Egipt
    şi Casa lui Iacov – din poporul cu limbă încâlcită,
Iuda a devenit Lăcaşul Lui cel sfânt
    şi Israel – tărâmul stăpânirii Lui.
Marea a văzut şi a fugit,
    Iordanul s-a dat înapoi,
munţii au sărit ca nişte berbeci
    şi dealurile – ca nişte miei.

Ce ai, mare, de fugi?
    Iordane, de ce dai înapoi?
Munţilor, de ce săriţi ca nişte berbeci,
    şi voi, dealurilor, ca nişte miei?

Cutremură-te, pământule, înaintea Stăpânului,
    înaintea Dumnezeului lui Iacov,
Cel Care transformă stânca în iaz
    şi cremenea – în izvoare de apă!