The Message

Psalm 113

11-3 Hallelujah!
You who serve God, praise God!
    Just to speak his name is praise!
Just to remember God is a blessing—
    now and tomorrow and always.
From east to west, from dawn to dusk,
    keep lifting all your praises to God!

4-9 God is higher than anything and anyone,
    outshining everything you can see in the skies.
Who can compare with God, our God,
    so majestically enthroned,
Surveying his magnificent
    heavens and earth?
He picks up the poor from out of the dirt,
    rescues the wretched who’ve been thrown out with the trash,
Seats them among the honored guests,
    a place of honor among the brightest and best.
He gives childless couples a family,
    gives them joy as the parents of children.
Hallelujah!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 113

Psalmul 113

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi, slujitori ai Domnului,
    lăudaţi Numele Domnului!

Numele Domnului să fie binecuvântat,
    de acum şi până-n veci!
De la răsăritul soarelui şi până la apusul lui,
    binecuvântat fie Numele Domnului!

Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile,
    mai presus de ceruri este slava Lui.
Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru,
    Cel Ce tronează din înălţime
şi totuşi Se apleacă privind
    spre ceruri şi spre pământ?

El îl ridică din pulbere pe cel sărman
    şi îl înalţă din gunoi pe cel nevoiaş,
ca să-l aşeze la un loc cu cei de neam ales,
    cu cei de neam ales din poporul Său.
El îi dă celei sterpe o familie,
    face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei.

Lăudaţi-L pe Domnul!