The Message

Psalm 113

11-3 Hallelujah!
You who serve God, praise God!
    Just to speak his name is praise!
Just to remember God is a blessing—
    now and tomorrow and always.
From east to west, from dawn to dusk,
    keep lifting all your praises to God!

4-9 God is higher than anything and anyone,
    outshining everything you can see in the skies.
Who can compare with God, our God,
    so majestically enthroned,
Surveying his magnificent
    heavens and earth?
He picks up the poor from out of the dirt,
    rescues the wretched who’ve been thrown out with the trash,
Seats them among the honored guests,
    a place of honor among the brightest and best.
He gives childless couples a family,
    gives them joy as the parents of children.
Hallelujah!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 113

1Tamandani Yehova.

Mutamandeni, inu atumiki a Yehova,
    tamandani dzina la Yehova.
Yehova atamandidwe,
    kuyambira tsopano mpaka muyaya.
Kuyambira ku matulukiro a dzuwa mpaka ku malowero ake,
    dzina la Yehova liyenera kutamandidwa.

Yehova wakwezeka pa anthu a mitundu yonse,
    ulemerero wake ndi woposa mayiko akumwamba.
Ndani wofanana ndi Yehova Mulungu wathu,
    Iye amene amakhala mwaufumu mmwamba?
amene amawerama pansi kuyangʼana
    miyamba ndi dziko lapansi?

Iye amakweza munthu wosauka kuchoka pa fumbi
    ndi kutukula munthu wosowa kuchoka pa dzala;
amawakhazika pamodzi ndi mafumu,
    pamodzi ndi mafumu a anthu ake.
Amakhazikitsa mayi wosabereka mʼnyumba yake
    monga mayi wa ana wosangalala.

Tamandani Yehova.