The Message

Psalm 110

A David Prayer

11-3 The word of God to my Lord:
    “Sit alongside me here on my throne
    until I make your enemies a stool for your feet.”
You were forged a strong scepter by God of Zion;
    now rule, though surrounded by enemies!
Your people will freely join you, resplendent in holy armor
    on the great day of your conquest,
Join you at the fresh break of day,
    join you with all the vigor of youth.

4-7 God gave his word and he won’t take it back:
    you’re the permanent priest, the Melchizedek priest.
The Lord stands true at your side,
    crushing kings in his terrible wrath,
Bringing judgment on the nations,
    handing out convictions wholesale,
    crushing opposition across the wide earth.
The King-Maker put his King on the throne;
    the True King rules with head held high!

Het Boek

Psalmen 110

1Een psalm van David.

Dit sprak de Here tot mijn Heer:
‘Kom naast Mij zitten, aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden aan u onderworpen heb.’
De Here laat u machtig heersen vanuit Sion.
U bent de overwinnaar over al uw tegenstanders.
Uw volk volgt u graag
als u het oproept voor de strijd.
Al heel vroeg in de morgen verschijnen
de sterke jongemannen in prachtige kleding.
De Here heeft een eed afgelegd
waarvan Hij nimmer spijt krijgt:
‘U bent de eeuwige priester,
zoals ook Melchisedek mijn priester was.’
De Here is aan uw rechterzijde
en verlaat u niet.
Op de dag van zijn toorn
vernietigt Hij de koningen van deze aarde.
Hij spreekt het vonnis over de ongelovigen uit
en de lijken stapelen zich op.
Hij vernietigt hen, waar zij ook zijn.
Onderweg lest Hij zijn dorst bij een beek
en Hij draagt het hoofd fier opgeheven.