The Message

Psalm 108

A David Prayer

11-2 I’m ready, God, so ready,
    ready from head to toe.
Ready to sing,
    ready to raise a God-song:
“Wake, soul! Wake, lute!
    Wake up, you sleepyhead sun!”

3-6 I’m thanking you, God, out in the streets,
    singing your praises in town and country.
The deeper your love, the higher it goes;
    every cloud’s a flag to your faithfulness.
Soar high in the skies, O God!
    Cover the whole earth with your glory!
And for the sake of the one you love so much,
    reach down and help me—answer me!

7-9 That’s when God spoke in holy splendor:
    “Brimming over with joy,
I make a present of Shechem,
    I hand out Succoth Valley as a gift.
Gilead’s in my pocket,
    to say nothing of Manasseh.
Ephraim’s my hard hat,
    Judah my hammer.
Moab’s a scrub bucket—
    I mop the floor with Moab,
Spit on Edom,
    rain fireworks all over Philistia.”

10-11 Who will take me to the thick of the fight?
    Who’ll show me the road to Edom?
You aren’t giving up on us, are you, God?
    refusing to go out with our troops?

12-13 Give us help for the hard task;
    human help is worthless.
In God we’ll do our very best;
    he’ll flatten the opposition for good.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 108

Psalm 108

Lovprisning, bön om seger med Guds kraft

(Ps 57:8-12; 60:7-14)

1En sång, en psalm av David.

2Gud, mitt hjärta är orubbligt.

Jag vill sjunga och spela

av hela min själ till din ära[a].

3Vakna upp, harpa och lyra!

Jag vill väcka morgonrodnaden.

4Herre, jag vill prisa dig bland folken,

inför alla människor vill jag sjunga lovsång till dig.

5Din nåd är stor, högre än himlen når den,

din trofasthet upp till skyarna.

6Gud, du är upphöjd över himlen!

Visa din höghet över hela jorden!

7Befria dina älskade,

rädda oss med din starka hand, hjälp oss.

8Gud har talat i sin helgedom:

”Jag ska triumfera,

dela ut Shekem och mäta upp Suckotdalen.

9Gilead är mitt och Manasse är mitt,

Efraim är min hjälm och Juda min spira.

10Moab är mitt tvättfat,

mot Edom ska jag kasta min sko,

och över filistéerna ska jag höja ett segerrop.”

11Vem kan leda mig till den befästa staden?

Vem kan leda mig till Edom?

12Har inte du, Gud, förkastat oss

och inte längre velat gå ut med våra härar?

13Hjälp oss nu mot fienden,

för människor kan inte rädda.

14Med Gud på vår sida ska vi vinna,

för han kommer att trampa ner våra fiender.

Notas al pie

  1. 108:2 …av hela min själ till din ära ordagrant: ja, min ära. Det hebreiska ordet syftar på någonting tungt, högt, magnifikt, vördnadsväckande och kan här kanske också tolkas som helhjärtenhet: Jag vill sjunga och spela av hela min själ/av hela mitt hjärta.