The Message

Psalm 108

A David Prayer

11-2 I’m ready, God, so ready,
    ready from head to toe.
Ready to sing,
    ready to raise a God-song:
“Wake, soul! Wake, lute!
    Wake up, you sleepyhead sun!”

3-6 I’m thanking you, God, out in the streets,
    singing your praises in town and country.
The deeper your love, the higher it goes;
    every cloud’s a flag to your faithfulness.
Soar high in the skies, O God!
    Cover the whole earth with your glory!
And for the sake of the one you love so much,
    reach down and help me—answer me!

7-9 That’s when God spoke in holy splendor:
    “Brimming over with joy,
I make a present of Shechem,
    I hand out Succoth Valley as a gift.
Gilead’s in my pocket,
    to say nothing of Manasseh.
Ephraim’s my hard hat,
    Judah my hammer.
Moab’s a scrub bucket—
    I mop the floor with Moab,
Spit on Edom,
    rain fireworks all over Philistia.”

10-11 Who will take me to the thick of the fight?
    Who’ll show me the road to Edom?
You aren’t giving up on us, are you, God?
    refusing to go out with our troops?

12-13 Give us help for the hard task;
    human help is worthless.
In God we’ll do our very best;
    he’ll flatten the opposition for good.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 108

Hjælp mod fjenden

1En sang af David.

Jeg er fuld af tillid til dig, Gud,
    jeg vil synge og spille til din ære.
Jeg vil gribe min harpe og lyre,
    når befrielsens sol står op.[a]
Jeg vil takke dig, Herre, blandt folkeslagene,
    jeg vil synge din pris for de fremmede.
Din trofasthed fylder universet,
    din godhed når til skyerne.
Herre, lad din storhed fylde himmelrummet,
    lad din herlighed komme over hele jorden.

Hør min bøn og gør brug af din magt,
    så dit elskede folk kan blive reddet.

Gud har talt fra sin helligdom:
„Med glæde vil jeg udstykke Sikem,
    jeg vil udmåle Sukkots dal.
Gilead tilhører mig,
    Manasse er min ejendom.
Kongerne kommer fra Juda,
    og dygtige krigere fra Efraim.
10 Moabitterne skal tjene mig
    og edomitterne være mine slaver.
        Jeg vinder sejr over filistrene.”

11 Hvem tager med os til den befæstede by?
    Hvem vil gå med os mod Edom?
12 Herre, har du forkastet os?
    Hvorfor drager du ikke med os i krig?
13 Hjælp os dog mod vore fjender,
    for menneskers hjælp er intet værd.
14 Med Guds hjælp vinder vi sejr,
    for han vil trampe vore fjender ned.

Notas al pie

  1. 108,3 Mere ordret: „Rejs dig ved morgenrøden.” Da solens lys driver nattens mørke på flugt, er morgenrøden et billede på det øjeblik, befrielsen kommer.