The Message

Psalm 103

A David Psalm

11-2 O my soul, bless God.
    From head to toe, I’ll bless his holy name!
O my soul, bless God,
    don’t forget a single blessing!

3-5 He forgives your sins—every one.
    He heals your diseases—every one.
    He redeems you from hell—saves your life!
    He crowns you with love and mercy—a paradise crown.
    He wraps you in goodness—beauty eternal.
    He renews your youth—you’re always young in his presence.

6-18 God makes everything come out right;
    he puts victims back on their feet.
He showed Moses how he went about his work,
    opened up his plans to all Israel.
God is sheer mercy and grace;
    not easily angered, he’s rich in love.
He doesn’t endlessly nag and scold,
    nor hold grudges forever.
He doesn’t treat us as our sins deserve,
    nor pay us back in full for our wrongs.
As high as heaven is over the earth,
    so strong is his love to those who fear him.
And as far as sunrise is from sunset,
    he has separated us from our sins.
As parents feel for their children,
    God feels for those who fear him.
He knows us inside and out,
    keeps in mind that we’re made of mud.
Men and women don’t live very long;
    like wildflowers they spring up and blossom,
But a storm snuffs them out just as quickly,
    leaving nothing to show they were here.
God’s love, though, is ever and always,
    eternally present to all who fear him,
Making everything right for them and their children
    as they follow his Covenant ways
    and remember to do whatever he said.

19-22 God has set his throne in heaven;
    he rules over us all. He’s the King!
So bless God, you angels,
    ready and able to fly at his bidding,
    quick to hear and do what he says.
Bless God, all you armies of angels,
    alert to respond to whatever he wills.
Bless God, all creatures, wherever you are—
    everything and everyone made by God.

And you, O my soul, bless God!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 103

Psalm 103

Lovprisning för Herrens godhet

1Av David.

Lova[a]Herren, min själ!

Hela mitt innersta ska prisa hans heliga namn.

2Lova Herren, min själ,

och glöm inte allt det goda han har gjort.

3Han förlåter mig alla mina synder.

Han helar mig från alla sjukdomar.

4Han räddar mig från graven.

Han kröner mig med nåd och barmhärtighet.

5Han fyller mitt liv med allt som är gott,

och jag blir ung igen som en örn.

6Herren handlar rättfärdigt

och skaffar de förtryckta rättvisa.

7Han lät Mose få veta hans förehavanden,

och Israels folk hans gärningar.

8Herren är barmhärtig och nådig,

sen till vrede och rik på nåd.

9Han går inte ständigt till rätta,

hans vrede varar inte för evigt.

10Han handlar inte med oss som våra synder förtjänar,

han lönar oss inte efter våra missgärningar.

11Så hög som himlen är över jorden

så stor är hans nåd mot dem som fruktar honom.

12Så långt bort som öster är från väster

kastar han våra överträdelser från oss.

13Som en far förbarmar sig över barnen

så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.

14För han vet hur vi är skapade,

han minns att vi bara är stoft.

15Människans dagar är som gräset,

hon blomstrar som en blomma på ängen;

16när vinden drar fram över den är den borta,

och dess plats kommer inte ihåg den mer.

17Men Herrens nåd varar från evighet till evighet

mot dem som fruktar honom,

och hans rättfärdighet till kommande generationer,

18till dem som håller hans förbund

och tänker på hans befallningar och följer dem.

19Herren har rest sin tron i himlen,

och han regerar över allt.

20Lova Herren, ni hans änglar, ni mäktiga,

som lyder och utför hans befallningar.

21Lova Herren, alla hans härskaror

som tjänar honom och gör hans vilja.

22Lova Herren, alla hans verk,

överallt där han härskar.

Lova Herren, min själ!

Notas al pie

  1. 103:1,2,20-22 Mer ordagrant: välsigna.