The Message

Psalm 103

A David Psalm

11-2 O my soul, bless God.
    From head to toe, I’ll bless his holy name!
O my soul, bless God,
    don’t forget a single blessing!

3-5 He forgives your sins—every one.
    He heals your diseases—every one.
    He redeems you from hell—saves your life!
    He crowns you with love and mercy—a paradise crown.
    He wraps you in goodness—beauty eternal.
    He renews your youth—you’re always young in his presence.

6-18 God makes everything come out right;
    he puts victims back on their feet.
He showed Moses how he went about his work,
    opened up his plans to all Israel.
God is sheer mercy and grace;
    not easily angered, he’s rich in love.
He doesn’t endlessly nag and scold,
    nor hold grudges forever.
He doesn’t treat us as our sins deserve,
    nor pay us back in full for our wrongs.
As high as heaven is over the earth,
    so strong is his love to those who fear him.
And as far as sunrise is from sunset,
    he has separated us from our sins.
As parents feel for their children,
    God feels for those who fear him.
He knows us inside and out,
    keeps in mind that we’re made of mud.
Men and women don’t live very long;
    like wildflowers they spring up and blossom,
But a storm snuffs them out just as quickly,
    leaving nothing to show they were here.
God’s love, though, is ever and always,
    eternally present to all who fear him,
Making everything right for them and their children
    as they follow his Covenant ways
    and remember to do whatever he said.

19-22 God has set his throne in heaven;
    he rules over us all. He’s the King!
So bless God, you angels,
    ready and able to fly at his bidding,
    quick to hear and do what he says.
Bless God, all you armies of angels,
    alert to respond to whatever he wills.
Bless God, all creatures, wherever you are—
    everything and everyone made by God.

And you, O my soul, bless God!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 103

Psalmul 103

Al lui David

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul,
    şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul
    şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
El îţi iartă toate nelegiuirile,
    îţi vindecă toate bolile,
îţi răscumpără viaţa din groapă,
    te învăluie cu îndurare şi milă,
îţi satură de bunătăţi dorinţele
    şi astfel te face să întinereşti ca vulturul.

Domnul le face dreptate
    şi judecată tuturor celor asupriţi.
El Şi-a descoperit căile Sale lui Moise
    şi lucrările Sale – fiilor lui Israel.
Domnul este îndurător şi milostiv,
    încet la mânie şi bogat în îndurare.
El nu se ceartă veşnic
    şi nu ţine mânie pe vecie.
10 El nu ne face după păcatele noastre
    şi nu ne răsplăteşte după nelegiuirile noastre,
11 ci cât de înalte sunt cerurile faţă de pământ,
    tot atât de mare este şi îndurarea Lui pentru cei ce se tem de El;
12 cât de departe este răsăritul de apus,
    tot atât de mult îndepărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13 Cum se îndură un tată de copiii lui,
    aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El,
14 căci El ştie din ce suntem făcuţi;
    Îşi aminteşte că suntem ţărână.
15 Cât despre om, zilele lui sunt ca iarba.
    Înfloreşte ca floarea de pe câmp,
16 iar când trece un vânt peste ea, nu mai este
    şi nu i se mai cunoaşte locul unde a fost.
17 Însă îndurarea Domnului este din veşnicie în veşnicie pentru cei ce se tem de El,
    iar dreptatea Lui, pentru copiii copiilor lor,
18 pentru cei ce păzesc legământul Lui
    şi pentru cei ce îşi amintesc poruncile Lui, ca să le împlinească.

19 Domnul Şi-a statornicit tronul în ceruri,
    iar domnia Lui îi cuprinde pe toţi.

20 Binecuvântaţi-L pe Domnul, îngeri ai Lui tari în putere,
    care-I împliniţi porunca,
        care ascultaţi glasul cuvântului Lui!
21 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate oştile Lui,
    slujitorii Lui, care-I împliniţi voia!
22 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate lucrările Lui,
    din toate locurile stăpânirii Lui!

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul!