The Message

Psalm 1

1How well God must like you—
    you don’t hang out at Sin Saloon,
    you don’t slink along Dead-End Road,
    you don’t go to Smart-Mouth College.

2-3 Instead you thrill to God’s Word,
    you chew on Scripture day and night.
You’re a tree replanted in Eden,
    bearing fresh fruit every month,
Never dropping a leaf,
    always in blossom.

4-5 You’re not at all like the wicked,
    who are mere windblown dust—
Without defense in court,
    unfit company for innocent people.

God charts the road you take.
The road they take is Skid Row.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 1

Första boken

(1—41)

Psalm 1

Den rättfärdiges lyckliga liv i kontrast till den gudlöses

1Lycklig är den som inte följer de ogudaktigas råd,

inte vandrar på syndares väg

eller sitter bland hädare.

2Han gläder sig i stället över Herrens lag

och reciterar den dag och natt.

3Han är som ett träd

som växer vid flodstranden,

som bär sin frukt i rätt tid

och vars löv aldrig vissnar.

Han lyckas med allt han gör.

4Men så är det inte med de gudlösa.

De skingras som agnar för vinden.

5Därför kan de gudlösa inte bestå på domens dag,

ej heller syndarna bland de rättfärdiga.

6För Herren vakar över de rättfärdigas väg,

men de gudlösas väg tar slut.