The Message

Psalm 1

1How well God must like you—
    you don’t hang out at Sin Saloon,
    you don’t slink along Dead-End Road,
    you don’t go to Smart-Mouth College.

2-3 Instead you thrill to God’s Word,
    you chew on Scripture day and night.
You’re a tree replanted in Eden,
    bearing fresh fruit every month,
Never dropping a leaf,
    always in blossom.

4-5 You’re not at all like the wicked,
    who are mere windblown dust—
Without defense in court,
    unfit company for innocent people.

God charts the road you take.
The road they take is Skid Row.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 1

BUKU LOYAMBA

Masalimo 1–41

1Wodala munthu
    amene satsatira uphungu wa anthu ochimwa,
kapena kuyima mʼnjira ya anthu oyipa,
    kapena kukhala mʼmagulu a anthu onyoza.
Koma chikondwerero chake chili mʼmalamulo a Yehova
    ndipo mʼmalamulo akewo amalingaliramo usana ndi usiku.
Iye ali ngati mtengo wodzalidwa mʼmbali mwa mitsinje ya madzi,
    umene umabereka zipatso zake pa nyengo yake
ndipo masamba ake safota.
    Chilichonse chimene amachita amapindula nacho.
Sizitero ndi anthu oyipa!
    Iwo ali ngati mungu
    umene umawuluzidwa ndi mphepo.
Kotero anthu oyipa sadzatha kuyima pa chiweruzo,
    kapena anthu ochimwa mu msonkhano wa anthu olungama.

Pakuti Yehova amayangʼanira mayendedwe a anthu olungama,
    koma mayendedwe a anthu oyipa adzawonongeka.