The Message

Proverbs 6

Like a Deer from the Hunter

11-5 Dear friend, if you’ve gone into hock with your neighbor
    or locked yourself into a deal with a stranger,
If you’ve impulsively promised the shirt off your back
    and now find yourself shivering out in the cold,
Friend, don’t waste a minute, get yourself out of that mess.
    You’re in that man’s clutches!
    Go, put on a long face; act desperate.
Don’t procrastinate—
    there’s no time to lose.
Run like a deer from the hunter,
    fly like a bird from the trapper!

A Lesson from the Ant

6-11 You lazy fool, look at an ant.
    Watch it closely; let it teach you a thing or two.
Nobody has to tell it what to do.
    All summer it stores up food;
    at harvest it stockpiles provisions.
So how long are you going to laze around doing nothing?
    How long before you get out of bed?
A nap here, a nap there, a day off here, a day off there,
    sit back, take it easy—do you know what comes next?
Just this: You can look forward to a dirt-poor life,
    poverty your permanent houseguest!

Always Cooking Up Something Nasty

12-15 Riffraff and rascals
    talk out of both sides of their mouths.
They wink at each other, they shuffle their feet,
    they cross their fingers behind their backs.
Their perverse minds are always cooking up something nasty,
    always stirring up trouble.
Catastrophe is just around the corner for them,
    a total smashup, their lives ruined beyond repair.

Seven Things God Hates

16-19 Here are six things God hates,
    and one more that he loathes with a passion:

eyes that are arrogant,
a tongue that lies,
hands that murder the innocent,
a heart that hatches evil plots,
feet that race down a wicked track,
a mouth that lies under oath,
a troublemaker in the family.

Warning on Adultery

20-23 Good friend, follow your father’s good advice;
    don’t wander off from your mother’s teachings.
Wrap yourself in them from head to foot;
    wear them like a scarf around your neck.
Wherever you walk, they’ll guide you;
    whenever you rest, they’ll guard you;
    when you wake up, they’ll tell you what’s next.
For sound advice is a beacon,
    good teaching is a light,
    moral discipline is a life path.

24-35 They’ll protect you from wanton women,
    from the seductive talk of some temptress.
Don’t lustfully fantasize on her beauty,
    nor be taken in by her bedroom eyes.
You can buy an hour with a whore for a loaf of bread,
    but a wanton woman may well eat you alive.
Can you build a fire in your lap
    and not burn your pants?
Can you walk barefoot on hot coals
    and not get blisters?
It’s the same when you have sex with your neighbor’s wife:
    Touch her and you’ll pay for it. No excuses.
Hunger is no excuse
    for a thief to steal;
When he’s caught he has to pay it back,
    even if he has to put his whole house in hock.
Adultery is a brainless act,
    soul-destroying, self-destructive;
Expect a bloody nose, a black eye,
    and a reputation ruined for good.
For jealousy detonates rage in a cheated husband;
    wild for revenge, he won’t make allowances.
Nothing you say or pay will make it all right;
    neither bribes nor reason will satisfy him.

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 6

Avertismente practice

1Fiul meu, dacă ai girat pentru semenul tău,
    dacă ai bătut palma pentru un străin,
dacă eşti legat de ceea ce ai spus
    şi eşti prins de cuvintele gurii tale,
iată ce să faci acum, fiule, ca să te eliberezi,
    căci ai căzut în mâna semenului tău:
        smereşte-te îndată şi stăruieşte înaintea semenului tău!
Nu da somn ochilor tăi,
    nici odihnă pleoapelor tale.
Eliberează-te pe tine însuţi ca o gazelă din mâna vânătorului,
    ca o pasăre din plasa păsărarului.

Du-te la furnică, leneşule!
    Uită-te cu atenţie la căile ei şi fii înţelept!
Deşi nu are nici conducător,
    nici supraveghetor, nici dregător,
totuşi, ea îşi strânge provizii în timpul verii
    şi adună hrană la vremea secerişului.

Cât timp vei mai sta culcat, leneşule?
    Când te vei scula din somnul tău?
10 Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin,
    să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi…
11 şi sărăcia vine peste tine ca un hoţ,
    iar lipsa – ca un om înarmat.[a]

12 Omul de nimic, individul nelegiuit
    umblă cu neadevărul în gură,
13 clipeşte răutăcios din ochi,
    dă din picior
        şi face semn cu degetele;
14 unelteşte răul cu lucrurile stricate din inima lui
    şi întotdeauna răspândeşte discordii.
15 De aceea distrugerea lui va veni pe neaşteptate;
    va fi zdrobit deodată şi fără leac.

16 Iată şase lucruri pe care le urăşte Domnul,
    sunt chiar şapte cele pe care le dispreţuieşte:
17 ochii sfidători, limba mincinoasă,
    mâinile care varsă sânge nevinovat,
18 inima care urzeşte planuri nelegiuite,
    picioarele care aleargă repede la rău,
19 martorul mincinos, care rosteşte minciuni,
    şi cel ce răspândeşte discordii între fraţi.

Avertisment împotriva adulterului

20 Fiul meu, păstrează îndrumările tatălui tău
    şi nu uita învăţătura mamei tale.
21 Leagă-le pentru totdeauna la pieptul tău,
    prinde-le în jurul gâtului tău.
22 Când mergi, acestea te vor conduce;
    când dormi, te vor veghea;
        iar când te vei trezi, îţi vor vorbi.
23 Căci porunca este o candelă,
    învăţătura este o lumină,
        iar mustrarea disciplinară este calea spre viaţă.
24 Ele te vor proteja de femeia imorală[b],
    de limba măgulitoare a femeii străine.
25 N-o pofti în inima ta pentru frumuseţea ei
    şi nu te lăsa fascinat de pleoapele ei.
26 Căci din cauza femeii prostituate, ajungi să rămâi doar cu o bucată de pâine,[c]
    şi soţia altuia îţi răpeşte viaţa îmbelşugată.
27 Poate cineva să ia foc în sân
    fără să i se ardă hainele?
28 Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi
    fără să-i ardă picioarele?
29 Tot aşa este şi cu cel ce se culcă cu soţia altuia:
    oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.

30 Oamenii nu dispreţuiesc un hoţ dacă el fură
    ca să-şi aline foamea când este înfometat,
31 însă dacă este prins va plăti înşeptit,
    chiar dacă va trebui să dea toată averea din casa lui.
32 Un om care comite adulter însă este fără minte!
    Oricine face aşa îşi ruinează sufletul.
33 Va avea parte de răni şi dezonoare,
    iar ruşinea nu i se va şterge.
34 Căci gelozia înfurie pe un bărbat,
    şi el nu va avea milă în ziua răzbunării;
35 nu va accepta nici o despăgubire
    şi va refuza darul, oricât de mare ar fi el.

Notas al pie

  1. Proverbe 6:11 Sau: şi sărăcia vine peste tine ca un vagabond / iar lipsa, ca un cerşetor
  2. Proverbe 6:24 Sau: soţia altuia (vezi 7:5)
  3. Proverbe 6:26 TM; LXX, Siriacă, VUL, Tg: Căci preţul unei prostituate este doar o bucată de pâine