The Message

Proverbs 16

Everything with a Place and a Purpose

1Mortals make elaborate plans,
    but God has the last word.

Humans are satisfied with whatever looks good;
    God probes for what is good.

Put God in charge of your work,
    then what you’ve planned will take place.

God made everything with a place and purpose;
    even the wicked are included—but for judgment.

God can’t stomach arrogance or pretense;
    believe me, he’ll put those upstarts in their place.

Guilt is banished through love and truth;
    Fear-of-God deflects evil.

When God approves of your life,
    even your enemies will end up shaking your hand.

Far better to be right and poor
    than to be wrong and rich.

We plan the way we want to live,
    but only God makes us able to live it.

It Pays to Take Life Seriously

10 A good leader motivates,
    doesn’t mislead, doesn’t exploit.

11 God cares about honesty in the workplace;
    your business is his business.

12 Good leaders abhor wrongdoing of all kinds;
    sound leadership has a moral foundation.

13 Good leaders cultivate honest speech;
    they love advisors who tell them the truth.

14 An intemperate leader wreaks havoc in lives;
    you’re smart to stay clear of someone like that.

15 Good-tempered leaders invigorate lives;
    they’re like spring rain and sunshine.

16 Get wisdom—it’s worth more than money;
    choose insight over income every time.

17 The road of right living bypasses evil;
    watch your step and save your life.

18 First pride, then the crash—
    the bigger the ego, the harder the fall.

19 It’s better to live humbly among the poor
    than to live it up among the rich and famous.

20 It pays to take life seriously;
    things work out when you trust in God.

21 A wise person gets known for insight;
    gracious words add to one’s reputation.

22 True intelligence is a spring of fresh water,
    while fools sweat it out the hard way.

23 They make a lot of sense, these wise folks;
    whenever they speak, their reputation increases.

24 Gracious speech is like clover honey—
    good taste to the soul, quick energy for the body.

25 There’s a way that looks harmless enough;
    look again—it leads straight to hell.

26 Appetite is an incentive to work;
    hunger makes you work all the harder.

27 Mean people spread mean gossip;
    their words smart and burn.

28 Troublemakers start fights;
    gossips break up friendships.

29 Calloused climbers betray their very own friends;
    they’d stab their own grandmothers in the back.

30 A shifty eye betrays an evil intention;
    a clenched jaw signals trouble ahead.

31 Gray hair is a mark of distinction,
    the award for a God-loyal life.

32 Moderation is better than muscle,
    self-control better than political power.

33 Make your motions and cast your votes,
    but God has the final say.

Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 16

1Vi mennesker har mange tanker i hovedet,
    men Herren kan lægge os ord i munden.
Vi kan mene, at vi er uskyldige,
    men Herren kender de skjulte motiver.
Søg Herrens hjælp i alt, hvad du gør,
    så vil det lykkes for dig.
Herren har en plan med alt,
    og onde mennesker vil få deres straf.
Herren afskyr de hovmodige,
    også de vil få deres straf.
Ubetinget kærlighed tilgiver synd,
    gudsfrygt afværger meget ondt.
Når mennesker lever ret for Gud,
    lader Gud dem leve i fred for fjender.
Bedre at være fattig og ærlig
    end at være rig og uærlig.
Et menneske kan udtænke gode planer,
    men Herren afgør, hvad der sker med dem.
10 En konge taler på Guds vegne,
    så hans domme skal være retfærdige.
11 Herren er med i forretningslivet,
    så enhver handel skal være ærlig.
12 En konge kan ikke tolerere forbrydelser,
    for retfærdighed er grundlaget for hans magt.
13 En konge glæder sig over ærlighed,
    han sætter stor pris på at høre sandheden.
14 En konges vrede er dødsens farlig,
    men den kloge forstår at dæmpe den.
15 Når kongen smiler, er der fremgang og fred,
    hans velvilje fører til vækst som regn i såtiden.
16 Bedre at vinde visdom end at grave efter guld,
    hellere stræbe efter indsigt end lede efter sølv.
17 Den retskafnes vej fører væk fra det onde,
    ved at se sig godt for kan man redde livet.
18 Hovmod står for fald,
    den overmodige snubler let.
19 Hellere være tilfreds med det lidt, man har,
    end at dele rov med de rige og stolte.
20 Den, der har indsigt, klarer sig godt,
    velsignet er den, der sætter sin lid til Herren.
21 Den vise kendes på sin sunde fornuft,
    velvalgte ord bliver der lyttet til.
22 God dømmekraft giver den kloge et godt liv,
    men den tåbelige straffes for sin dumhed.
23 De vise kommer med visdomsord,
    derfor lytter man gerne til dem.
24 Venlige ord er som honning,
    en lise for sjælen og helse til kroppen.
25 Mange mener, de følger den rette vej,
    og dog ender den med død.
26 Arbejderens sult er til gavn for ham,
    for den hjælper ham til at arbejde hårdt.
27 Ondskabsfulde slyngler skaber ulykker overalt,
    deres ord hærger som en steppebrand.
28 Folk, der er fulde af løgn, skaber altid splid,
    sladder kan skille selv de bedste venner.
29 En forbryder opflammer sine kammerater
    og trækker dem med i kriminelle handlinger.
30 Den, der blinker med øjet, har ondt i sinde,
    sammenpressede læber tyder på skumle planer.
31 Det er en ære at blive gammel,
    for så har man levet et retskaffent liv.
32 Det er bedre at være tålmodig end at være stærk,
    lettere at indtage en by end at overvinde sig selv.
33 Mennesker kaster lod for at finde Guds vilje,
    men det er Herren, der bestemmer udfaldet.