The Message

Obadiah

Your World Will Collapse

Obadiah’s Message to Edom
    from God, the Master.
We got the news straight from God
    by a special messenger sent out to the godless nations:

“On your feet, prepare for battle;
    get ready to make war on Edom!

2-4 “Listen to this, Edom:
    I’m turning you to a no-account,
    the runt of the godless nations, despised.
You thought you were so great,
    perched high among the rocks, king of the mountain,
Thinking to yourself,
    ‘Nobody can get to me! Nobody can touch me!’
Think again. Even if, like an eagle,
    you hang out on a high cliff-face,
Even if you build your nest in the stars,
    I’ll bring you down to earth.”
        God’s sure Word.

5-14 “If thieves crept up on you,
    they’d rob you blind—isn’t that so?
If they mugged you on the streets at night,
    they’d pick you clean—isn’t that so?
Oh, they’ll take Esau apart, piece by piece,
    empty his purse and pockets.
All your old partners will drive you to the edge.
    Your old friends will lie to your face.
Your old drinking buddies will stab you in the back.
    Your world will collapse. You won’t know what hit you.
So don’t be surprised”—it’s God’s sure Word!—
    “when I wipe out all sages from Edom
    and rid the Esau mountains of its famous wise men.
Your great heroes will desert you, Teman.
    There’ll be nobody left in Esau’s mountains.
Because of the murderous history compiled
    against your brother Jacob,
You will be looked down on by everyone.
    You’ll lose your place in history.
On that day you stood there and didn’t do anything.
    Strangers took your brother’s army into exile.
Godless foreigners invaded and pillaged Jerusalem.
    You stood there and watched.
    You were as bad as they were.
You shouldn’t have gloated over your brother
    when he was down-and-out.
You shouldn’t have laughed and joked at Judah’s sons
    when they were facedown in the mud.
You shouldn’t have talked so big
    when everything was so bad.
You shouldn’t have taken advantage of my people
    when their lives had fallen apart.
You of all people should not have been amused
    by their troubles, their wrecked nation.
You shouldn’t have taken the shirt off their back
    when they were knocked flat, defenseless.
And you shouldn’t have stood waiting at the outskirts
    and cut off refugees,
And traitorously turned in helpless survivors
    who had lost everything.

15-18 God’s Judgment Day is near
    for all the godless nations.
As you have done, it will be done to you.
    What you did will boomerang back
    and hit your own head.
Just as you partied on my holy mountain,
    all the godless nations will drink God’s wrath.
They’ll drink and drink and drink—
    they’ll drink themselves to death.
But not so on Mount Zion—there’s respite there!
    a safe and holy place!
The family of Jacob will take back their possessions
    from those who took them from them.
That’s when the family of Jacob will catch fire,
    the family of Joseph become fierce flame,
    while the family of Esau will be straw.
Esau will go up in flames,
    nothing left of Esau but a pile of ashes.”
        God said it, and it is so.

19-21 People from the south will take over the Esau mountains;
    people from the foothills will overrun the Philistines.
They’ll take the farms of Ephraim and Samaria,
    and Benjamin will take Gilead.
Earlier, Israelite exiles will come back
    and take Canaanite land to the north at Zarephath.
Jerusalem exiles from the far northwest in Sepharad
    will come back and take the cities in the south.
The remnant of the saved in Mount Zion
    will go into the mountains of Esau
And rule justly and fairly,
    a rule that honors God’s kingdom.

Nouă Traducere În Limba Română

Obadia

Viziunea lui Obadia.

Aşa vorbeşte Stăpânul Domn despre Edom:

Judecată împotriva Edomului

(Noi am auzit un mesaj de la Domnul.
    Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică:
        „Ridicaţi-vă! Să pornim la luptă împotriva lui!“)

„Iată, te voi face mic între neamuri!
    Vei fi foarte dispreţuit!
Aroganţa inimii tale te-a înşelat,
    pe tine care locuieşti în crăpăturile stâncii[a],
        care ai locuinţa pe înălţimi,
pe tine care zici în inima ta:
    «Cine mă va doborî la pământ?»
Chiar dacă te-ai înălţa precum vulturul
    şi ţi-ai aşeza cuibul între stele,
        şi de acolo te voi doborî! zice Domnul.
Dacă ar intra la tine nişte hoţi,
    nişte prădători, în timpul nopţii,
(o, cum vei fi de distrus!),
    n-ar fura ei doar cât ar avea nevoie?
Dacă ar veni nişte culegători de struguri la tine,
    n-ar lăsa ei câţiva ciorchini neculeşi?
O, cât de răvăşit va fi Esau
    şi cât de răscolite vor fi comorile lui ascunse!
Toţi cei cu care ai făcut legământ te vor izgoni până la hotar,
    iar prietenii tăi de încredere te vor înşela şi te vor birui.
Cei ce mănâncă din pâinea ta îţi vor întinde o cursă[b]
    de care nu-ţi vei da seama.[c]

În ziua aceea, zice Domnul,
    oare nu-i voi distruge Eu pe înţelepţii Edomului
        şi priceperea din muntele lui Esau?
Vitejii tăi, Temane[d], vor fi îngroziţi,
    astfel că toţi cei din muntele lui Esau
        vor fi ucişi în măcel.

Motivul condamnării Edomului

10 Din cauza violenţei faţă de fratele tău Iacov
    vei fi acoperit de ruşine,
        vei fi distrus pentru totdeauna.
11 În ziua în care ai stat deoparte,
    în ziua în care străinii îi luau averea,
atunci când necunoscuţii intrau pe porţile lui
    şi trăgeau la sorţi pentru Ierusalim,
        ai fost şi tu ca unul dintre ei!
12 N-ar fi trebuit să priveşti mulţumit la fratele tău
    în ziua nenorocirii lui,
nici să te bucuri de urmaşii lui Iuda
    în ziua nimicirii lor
şi nici să te lauzi
    în ziua strâmtorării lor!
13 N-ar fi trebuit să intri pe porţile poporului Meu
    în ziua nenorocirii lui,
nici să priveşti mulţumit la necazul acestuia
    în ziua nenorocirii sale
şi nici să pui mâna pe averea sa
    în ziua nenorocirii lui!
14 N-ar fi trebuit să stai la răspântii
    pentru a-i ucide pe fugarii lui,
nici să-i predai supravieţuitorii
    în ziua strâmtorării lui!

Domnul va judeca toate neamurile

15 Căci ziua Domnului este aproape
    pentru toate neamurile!
Cum ai făcut, aşa ţi se va face,
    şi faptele tale se vor întoarce asupra capului tău!
16 După cum voi aţi băut cupa mâniei[e] pe muntele Meu cel sfânt,
    tot aşa o vor bea necurmat toate neamurile.
Vor bea, vor înghiţi
    şi vor fi ca şi când n-ar fi existat vreodată.

Israel restaurat

17 Dar pe muntele Sion va fi izbăvirea!
    El va fi sfânt,
iar cei din Casa lui Iacov
    îşi vor lua iarăşi în stăpânire proprietăţile[f]!
18 Casa lui Iacov va fi un foc,
    iar Casa lui Iosif – o flacără.
Casa lui Esau va fi o mirişte
    pe care o vor aprinde şi o vor mistui,
şi nu va mai rămâne nici un supravieţuitor
    al Casei lui Esau,
        căci Domnul a vorbit!

19 Cei din Neghev[g] vor lua în stăpânire
    muntele lui Esau,
iar cei din zona deluroasă[h] vor lua în stăpânire
    ţara filistenilor!
Ei vor lua stăpânire ţinutul lui Efraim şi ţinutul Samariei,
    iar Beniamin va lua în stăpânire Ghiladul!
20 Oastea[i] aceasta de exilaţi israeliţi care sunt în Canaan
    vor lua în stăpânire ţara până la Sarepta,[j]
iar exilaţii Ierusalimului, care sunt în Sefarad,
    vor lua în stăpânire cetăţile din Neghev!
21 Izbăvitorii[k] se vor sui pe muntele Sion
    ca să judece muntele lui Esau.
        Şi Împărăţia va fi a Domnului!“

Notas al pie

 1. Obadia 1:3 Sau: de la Sela, capitala Edomului
 2. Obadia 1:7 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur
 3. Obadia 1:7 Sau: cursă, zicând: / Nu ştie nimic!
 4. Obadia 1:9 Teman desemna teritoriul situat la SE de Canaan fiind de multe ori sinonim cu Edom
 5. Obadia 1:16 Vezi Ier. 25:15-29
 6. Obadia 1:17 TM; LXX, Siriacă, Tg, VUL: Iacov / vor stăpâni peste cei ce i-au stăpânit
 7. Obadia 1:19 Ţinutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Şeba şi Kadeş-Barnea; şi în 1:20
 8. Obadia 1:19 Ebr.: Şefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului şi ţărmul Mediteranei
 9. Obadia 1:20 Sensul termenului ebraic este nesigur
 10. Obadia 1:20 Sau: israeliţi / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta; sau: Exilaţii din aceste posesiuni (lit.: fortăreţe) aparţinând israeliţilor / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta
 11. Obadia 1:21 TM; LXX, Siriacă: Cei izbăviţi