The Message

Nahum 1

God Is Serious Business

1A report on the problem of Nineveh, the way God gave Nahum of Elkosh to see it:

2-6 God is serious business.
    He won’t be trifled with.
He avenges his foes.
    He stands up against his enemies, fierce and raging.
But God doesn’t lose his temper.
    He’s powerful, but it’s a patient power.
Still, no one gets by with anything.
    Sooner or later, everyone pays.
Tornadoes and hurricanes
    are the wake of his passage,
Storm clouds are the dust
    he shakes off his feet.
He yells at the sea: It dries up.
    All the rivers run dry.
The Bashan and Carmel mountains shrivel,
    the Lebanon orchards shrivel.
Mountains quake in their roots,
    hills dissolve into mud flats.
Earth shakes in fear of God.
    The whole world’s in a panic.
Who can face such towering anger?
    Who can stand up to this fierce rage?
His anger spills out like a river of lava,
    his fury shatters boulders.

7-10 God is good,
    a hiding place in tough times.
He recognizes and welcomes
    anyone looking for help,
No matter how desperate the trouble.
    But cozy islands of escape
He wipes right off the map.
    No one gets away from God.
Why waste time conniving against God?
    He’s putting an end to all such scheming.
For troublemakers, no second chances.
    Like a pile of dry brush,
Soaked in oil,
    they’ll go up in flames.

A Think Tank for Lies

11 Nineveh’s an anthill
    of evil plots against God,
A think tank for lies
    that seduce and betray.

12-13 And God has something to say about all this:
    “Even though you’re on top of the world,
With all the applause and all the votes,
    you’ll be mowed down flat.

“I’ve afflicted you, Judah, true,
    but I won’t afflict you again.
From now on I’m taking the yoke from your neck
    and splitting it up for kindling.
I’m cutting you free
    from the ropes of your bondage.”

14 God’s orders on Nineveh:

“You’re the end of the line.
    It’s all over with Nineveh.
I’m gutting your temple.
    Your gods and goddesses go in the trash.
I’m digging your grave. It’s an unmarked grave.
    You’re nothing—no, you’re less than nothing!”

15 Look! Striding across the mountains—
    a messenger bringing the latest good news: peace!
A holiday, Judah! Celebrate!
    Worship and recommit to God!
No more worries about this enemy.
    This one is history. Close the books.

Nouă Traducere În Limba Română

Naum 1

1O profeţie cu privire la Ninive. Cartea viziunii elkoşitului Naum:

Mânia Domnului împotriva cetăţii Ninive

Domnul este un Dumnezeu gelos şi răzbunător!
    Domnul se răzbună şi este plin de mânie;
Domnul se răzbună pe duşmanii Săi
    şi este mânios pe vrăjmaşii Săi.
Domnul este încet la mânie şi mare în putere!
    Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel rău.
Îşi are calea în vârtej şi în furtună,
    iar norii sunt pulberea de sub picioarele Sale.
El mustră marea şi o usucă
    şi seacă toate râurile;
Başanul şi Carmelul se veştejesc,
    iar floarea Libanului se ofileşte.
Munţii se cutremură înaintea Lui,
    şi dealurile se topesc;
se clatină pământul înaintea Lui,
    lumea şi toţi locuitorii ei.
Cine poate sta în faţa indignării Sale?
    Cine poate îndura apriga Lui mânie?
Furia Lui se revarsă ca focul;
    stâncile se prăbuşesc înaintea Lui.

Domnul este bun!
    El este un loc de scăpare în ziua necazului;
        El îi păzeşte pe cei ce caută adăpost la El.
Dar, printr-un potop care se revarsă,[a]
    El va distruge Ninive din locul ei
        şi Îşi va urmări duşmanii în întuneric.

Ce plănuiţi voi împotriva Domnului?
    El oricum va aduce nimicirea;
        nenorocirea nu va veni de două ori![b]
10 Căci, în timp ce vor fi ca nişte spini încâlciţi
    şi pe când vor fi îmbibaţi de băutură,
        ei vor fi mistuiţi ca o mirişte pe deplin uscată.[c]
11 Din tine, Ninive, a ieşit
    cel ce plănuia răul împotriva Domnului
        şi dădea sfaturi nelegiuite.

12 Aşa vorbeşte Domnul:

«Deşi au aliaţi şi sunt mulţi,
    vor fi seceraţi şi vor pieri.
Chiar dacă te-am asuprit, Iudo,
    nu te voi mai asupri!
13 Acum, voi zdrobi jugul lor de pe tine
    şi-ţi voi rupe legăturile.»

14 Iată ce a poruncit Domnul cu privire la tine, Ninive:
    «Nu vei mai avea urmaşi care să-ţi poarte numele!
Voi tăia chipul cioplit şi cel turnat
    din templul zeilor tăi.
Îţi voi pregăti mormântul,
    căci te-am găsit uşor[d]

15 Iată pe munţi
    picioarele celui ce aduce veşti bune,
        ale celui ce vesteşte pacea!
Iudo, celebrează-ţi sărbătorile
    şi împlineşte-ţi jurămintele,
căci cel nelegiuit nu te va mai invada;
    va fi nimicit cu desăvârşire.

Notas al pie

  1. Naum 1:8 Sau: la El / când se revarsă potopul; potopul simbolizează aici armata invadatoare (vezi Is. 8:7-8)
  2. Naum 1:9 Sau: duşmanii Lui nu se vor mai ridica a doua oară!
  3. Naum 1:10 Sensul în ebraică al acestui verset este nesigur
  4. Naum 1:14 În sensul de: fără valoare; sau: căci eşti de dispreţuit; sau: căci eşti blestemat (pe baza unei posibile relaţii între termenul ebraic qalal şi cel asirian qalu, care înseamnă blestemat)