The Message

Luke 13

Unless You Turn to God

11-5 About that time some people came up and told him about the Galileans Pilate had killed while they were at worship, mixing their blood with the blood of the sacrifices on the altar. Jesus responded, “Do you think those murdered Galileans were worse sinners than all other Galileans? Not at all. Unless you turn to God, you, too, will die. And those eighteen in Jerusalem the other day, the ones crushed and killed when the Tower of Siloam collapsed and fell on them, do you think they were worse citizens than all other Jerusalemites? Not at all. Unless you turn to God, you, too, will die.”

6-7 Then he told them a story: “A man had an apple tree planted in his front yard. He came to it expecting to find apples, but there weren’t any. He said to his gardener, ‘What’s going on here? For three years now I’ve come to this tree expecting apples and not one apple have I found. Chop it down! Why waste good ground with it any longer?’

8-9 “The gardener said, ‘Let’s give it another year. I’ll dig around it and fertilize, and maybe it will produce next year; if it doesn’t, then chop it down.’”

Healing on the Sabbath

10-13 He was teaching in one of the meeting places on the Sabbath. There was a woman present, so twisted and bent over with arthritis that she couldn’t even look up. She had been afflicted with this for eighteen years. When Jesus saw her, he called her over. “Woman, you’re free!” He laid hands on her and suddenly she was standing straight and tall, giving glory to God.

14 The meeting-place president, furious because Jesus had healed on the Sabbath, said to the congregation, “Six days have been defined as work days. Come on one of the six if you want to be healed, but not on the seventh, the Sabbath.”

15-16 But Jesus shot back, “You frauds! Each Sabbath every one of you regularly unties your cow or donkey from its stall, leads it out for water, and thinks nothing of it. So why isn’t it all right for me to untie this daughter of Abraham and lead her from the stall where Satan has had her tied these eighteen years?”

17 When he put it that way, his critics were left looking quite silly and red-faced. The congregation was delighted and cheered him on.

The Way to God

18-19 Then he said, “How can I picture God’s kingdom for you? What kind of story can I use? It’s like a pine nut that a man plants in his front yard. It grows into a huge pine tree with thick branches, and eagles build nests in it.”

20-21 He tried again. “How can I picture God’s kingdom? It’s like yeast that a woman works into enough dough for three loaves of bread—and waits while the dough rises.”

22 He went on teaching from town to village, village to town, but keeping on a steady course toward Jerusalem.

23-25 A bystander said, “Master, will only a few be saved?”

He said, “Whether few or many is none of your business. Put your mind on your life with God. The way to life—to God!—is vigorous and requires your total attention. A lot of you are going to assume that you’ll sit down to God’s salvation banquet just because you’ve been hanging around the neighborhood all your lives. Well, one day you’re going to be banging on the door, wanting to get in, but you’ll find the door locked and the Master saying, ‘Sorry, you’re not on my guest list.’

26-27 “You’ll protest, ‘But we’ve known you all our lives!’ only to be interrupted with his abrupt, ‘Your kind of knowing can hardly be called knowing. You don’t know the first thing about me.’

28-30 “That’s when you’ll find yourselves out in the cold, strangers to grace. You’ll watch Abraham, Isaac, Jacob, and all the prophets march into God’s kingdom. You’ll watch outsiders stream in from east, west, north, and south and sit down at the table of God’s kingdom. And all the time you’ll be outside looking in—and wondering what happened. This is the Great Reversal: the last in line put at the head of the line, and the so-called first ending up last.”

31 Just then some Pharisees came up and said, “Run for your life! Herod’s on the hunt. He’s out to kill you!”

32-35 Jesus said, “Tell that fox that I’ve no time for him right now. Today and tomorrow I’m busy clearing out the demons and healing the sick; the third day I’m wrapping things up. Besides, it’s not proper for a prophet to come to a bad end outside Jerusalem.

Jerusalem, Jerusalem, killer of prophets,
        abuser of the messengers of God!
How often I’ve longed to gather your children,
        gather your children like a hen,
Her brood safe under her wings—
        but you refused and turned away!
And now it’s too late: You won’t see me again
        until the day you say,
    ‘Blessed is he
    who comes in
    the name of God.’”

Bibelen på hverdagsdansk

Lukas 13

Tag afstand fra det onde

1Så kom der nogle og fortalte Jesus, at Pilatus havde nedslagtet nogle jøder fra Galilæa, netop som de bragte deres offerdyr til slagtning i templet. Da sagde Jesus: „Mener I, at de galilæere var værre end andre mennesker, fordi det gik dem sådan? Det var de ikke. Men I vil alle gå til grunde, hvis I ikke ændrer jeres indstilling og tror på mig. Og hvad med de 18, der blev slået ihjel, da tårnet ved Shiloa-dammen væltede ned over dem? Tror I, at de var værre end alle andre mennesker i Jerusalem? Nej, jeg siger jer: Jeres skæbne bliver lige så tragisk som deres, hvis I ikke ændrer jeres indstilling og søger Gud.”

De jødiske lederes mangel på åndelig frugt

Jesus fortalte derefter følgende historie: „En mand havde en vinmark, hvor der også stod et figentræ.[a] Han kom fra tid til anden for at se, om der var frugt på træet, men hver gang blev han skuffet. Til sidst sagde han til sin gartner: ‚Det er nu tredje år, jeg forgæves har kigget efter frugt på det træ. Tag og fæld det! Hvorfor skal det stå og tage kraften fra jorden, når det ingen frugt giver?’ Men gartneren svarede: ‚Åh, herre, lad det stå året ud, så vil jeg grave omkring det og give det ekstra gødning. Hvis træet derefter bærer frugt, er det fint. Hvis ikke, er du i din gode ret til at hugge det om.’ ”

Konfrontation mellem Jesus og en synagogeforstander

10 Mens Jesus en sabbatsdag sad og underviste i en synagoge, 11 lagde han blandt de tilstedeværende mærke til en kvinde, som på grund af en sygdomsånd havde været krumbøjet og ude af stand til at rette sig op i 18 år. 12 Han kaldte hende frem og sagde: „Du er helbredt for din sygdom.” 13 Derefter lagde han hænderne på hende, og straks rettede hun sig op og lovpriste og takkede Gud.

14 Men forstanderen for synagogen blev forarget over, at Jesus havde foretaget en helbredelse på en sabbat. „Der er seks dage i ugen, hvor man kan arbejde,” sagde han til menigheden. „På de dage kan I komme og blive helbredt, men ikke på sabbatten!”

15 „Hvor er I nogle hyklere!” sagde Jesus. „Hver sabbat løser I uden skrupler jeres køer og æsler fra deres plads i stalden og fører dem ned til vandet, så de kan få noget at drikke. 16 Skulle jeg så ikke have lov til at løse denne ‚Abrahams datter’[b] af Satans lænker, som hun har været bundet med i 18 år, også selv om det er sabbat i dag?” 17 Det svar var ydmygende for Jesu modstandere, men alle de andre glædede sig over de fantastiske ting, Jesus gjorde.

Guds rige vokser fra småt til stort

18 Jesus fortsatte sin undervisning: „Hvad skal jeg sammenligne Guds rige med? Hvilket billede skal jeg bruge? 19 Jo, Guds rige er som et lille sennepsfrø, en mand sår i sin have. Det vokser op og bliver til en stor busk, hvor fuglene kommer og bygger rede i grenene. 20-21 Man kan også sammenligne det med den lille klump surdej, som en kvinde ælter i melet, når hun skal bage brød. Surdejen gennemsyrer efterhånden det hele.”

Vantro og onde mennesker kommer ikke ind i Guds rige

22 Jesus fortsatte nu fra by til by og fra landsby til landsby. Han underviste overalt, hvor han kom frem på sin vej mod Jerusalem.

23 En mand spurgte ham: „Er det kun få, der kommer ind i Guds rige?”

Han svarede: 24 „I må kæmpe for at komme ind gennem den smalle dør. Mange vil prøve at komme indenfor, men det vil ikke lykkes dem. 25 Når først husets herre har lukket døren, er det for sent. Står I da udenfor og banker på døren og råber: ‚Herre, luk os ind!’ vil svaret lyde: ‚Jeg kender jer ikke.’ 26 I vil så begynde at forsvare jer: ‚Jamen, vi har da spist og drukket for øjnene af dig, og du har undervist i vores midte!’ 27 Men han vil svare: ‚Javist, men jeg kender jer ikke. Gå jeres vej, I onde mennesker!’ 28 I vil ærgre jer noget så frygteligt og jamre højlydt, når I står udenfor og ser Abraham, Isak og Jakob og alle profeterne samlet i Guds rige. 29 Der vil komme masser af mennesker fra øst og vest og nord og syd for at holde festmåltid i Guds rige. 30 Dér vil nogle, som nu er de mindste, blive de største; og nogle, som nu er de største, vil blive de mindste.”

Jerusalems indbyggere anklages for deres vantro

31 I det samme kom nogle farisæere hen til Jesus og sagde: „Skynd dig væk herfra! Ellers slår Herodes dig ihjel!”

32 Jesus svarede: „Gå I hen og sig til den opkomling,[c] at det ikke skal afholde mig fra at helbrede de syge og uddrive dæmoner både i dag og i morgen. På den tredje dag er jeg ved målet. 33 Jeg skal bruge i dag, i morgen og i overmorgen til turen til Jerusalem. Det er nemlig utænkeligt, at en profet bliver dræbt andre steder end i Jerusalem.

34 Åh, Jerusalems indbyggere, I som dræber Guds profeter og stener hans sendebud, hvor ofte har jeg ikke villet tage jer under mine vinger, som en høne samler kyllingerne under sine vinger. Men I ville ikke. 35 Derfor bliver jeres hus lagt øde, og det siger jeg jer: I får mig ikke at se, før I anerkender mig som den, Gud har sendt.”[d]

Notas al pie

  1. 13,6 Figentræet bærer normalt frugt to gange om året, dels om foråret, dels om efteråret. Dette træ er her et symbol på Israels religiøse ledere, jf. Mark. 11,13.
  2. 13,16 Udtrykkene „børn/sønner/døtre af Abraham” har en dobbeltbetydning, som går tilbage til de to forskellige pagter, Gud etablerede med Abraham. Den konkrete, fysiske betydning er „jøderne”, idet Abraham betragtes som jødernes stamfar gennem Isak og Jakob. Den åndelige betydning er „dem, der har samme tro som Abraham”, idet Abraham betragtes som stamfar—troens far—til alle, der er kendetegnet ved den samme tro og lydighed over for Gud, som Abraham havde, hvad enten de er jøder eller ikke-jøder.
  3. 13,32 Teksten siger her: „ræv”. På græsk og dansk hentyder ordet „ræv” til en snu person, men på hebraisk hentyder det til en person, der tror meget om sig selv, men i virkeligheden er uden betydning. Det kan også henvise til en umoralsk og dårlig karakter.
  4. 13,35 Se noten til Matt. 23,39.